• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Mensen / M. Giezeman
Mensen

M. Giezeman

M. Giezeman
Strategisch advies en realisatie dmv project- en programmamanagement en maatschappelijke problemen oplossen (o.a. bij krimp, recovery, bestuurscrises, stagnerende samenwerking, van papier naar praktijk etc) Onderwijs: - SERVE @ NHTV - aug '17 - jul '18 Programmamanagement en bestuursadvies invoering nieuw dienstverleningsconcept ihkv campusvorming en procesoptimalisatie, dmv een tiental verbeterprojecten en ondersteunende initiatieven in HR, ICT en governance - Universiteit Leiden: herijking Onderwijsvisie ism denktank van studenten, docenten, management en bestuur - Tilburg University: herijking Topstructuur en Budgetallocatiemodel - MBO: verkenningen strategische samenwerking en professionalisering governance - VO-instelling: Draagvlakonderzoek schoolleider na conflict Justitie en Veiligheidsdomein: - Nationale Politie: Procesredesign voorkant vreemdelingenketen met ketenpartners, inclusief simulatie nieuw proces obv 'Workout methode' - Openbaar Ministerie: Evaluatieonderzoek van bezuinigingen tbv rapport Tweede Kamer - Groot ICT-SSC: Doorlichting informatiebeveiliging Zorg: - Programmamanagement en strategische begeleiding RvT's en RvB's bij 2 fusies in samenwerking met klantteams: fusie 3 VVT-instellingen en fusie ziekenhuis / VVT-instelling - Onderdeel van het RIVM: Ontwerpen nieuwe governancestructuur - Herinneringscentrum Kamp Westerbork: Begeleiding projectmatig- en programmatisch werken Co-assessor bij verschillende assessments van bestuurders en managers Galan Groep - 'Breed kijken, dwars denken en actief meedoen!'​ De Galan Groep helpt opdrachtgevers zélf effectiever te worden in het oplossen van hun vraagstukken. De opdrachtgever kent zijn eigen business immers het beste, maar heeft baat bij een buitenstaander met frisse blik die zich committeert aan vraagstelling en resultaat. Juist als het ingewikkeld is. Zo blijft de opdrachtgever aan het stuur en benutten we de kennis en expertise van de organisatie.

Bekijk hier het LinkedIN-profiel van M. Giezeman »