• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Mensen / Rob van Velsen
Mensen

Rob van Velsen

Rob van Velsen
In iedere organisatie doen zich situaties voor waarbij de hulp van een betrouwbare partner gewenst is. Een partner die op een praktische manier kan helpen om een paar stappen verder te zetten. Die naar uw mensen luistert en ze aanvult. Die het detail vindt dat er toe doet. Spectra, partners in management is een dergelijke partner. Spectra, staat voor duurzaam organiseren en werkt vanuit een positief mensbeeld. Mensen willen hun werk goed doen, willen zich daarin ontwikkelen en zijn niet bang om te veranderen. Essentieel is wel dat mensen ruimte en vertrouwen ervaren. Daarin is continue en open communiceren belangrijk. Tijdens het proces van veranderen zoekt Spectra samen met u naar de beste manier om ontwikkelingen en veranderingen voor elkaar te krijgen. Het hanteren van complexiteit, het vinden van het juiste detail en het durven nemen van risico's maken daarbij vaak het verschil. Spectra, partners in management fungeert als katalysator, zorgt samen met uw mensen voor verandering en is daarna overbodig. Uw organisatie doet het eigenlijk vrijwel helemaal zelf, Spectra zorgt dat de vaart erin blijft. Aan het einde van de opdracht kunt u erop vertrouwen dat uw mensen het zelf verder prima aankunnen.

Bekijk hier het LinkedIN-profiel van Rob van Velsen »