• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Mensen / Roland de Groot
Mensen

Roland de Groot

Roland de Groot
E-mail:r.degroot@dg-k.nl
Website:http://www.dg-k.nl
CMC:Ja
Sectoren:~General
Family Businesses
Finance, Banking
Services
Competentie /
interessegebieden:
Human Resources:
Human Resources: Culture
Human Resources: Employment Relations
Human Resources: Health, Safety
Human Resources: Manpower Planning
Human Resources: Organisation Development
Human Resources: Performance Management
Human Resources: Recruitment
Human Resources: Remuneration, Benefits
Human Resources: Training, Development
Management:
Management: Asset Management
Management: Change Management
Management: Economics
Management: Planning: Strategic, Business
Management: Policy
Management: Transformation
Management Consulting Processes: Brain Storming
Management Consulting Processes: Entrepreneurship
Management Consulting Processes: Facilitation
Management Consulting Processes: Innovation
Management Consulting Processes: Leadership Coaching & Mentoring
Management Consulting Processes: Problem Solving
Management Consulting Processes: Review, Survey
Management Consulting Processes: Visioning
Operations:
Meertaligheid:Engels
Frans
Duits

Extra informatie:
Ik ben sterk in het doorvoeren van veranderingen door, vanuit een heldere visie, zaken te vereenvoudigen en daarna scherp te sturen op de uitvoering. Ik heb mij gespecialiseerd in het leiden van mensen en het managen van zaken in zijn algemeenheid en het reduceren van complexiteit binnen organisaties in het bijzonder.

Mijn aanpak kenmerkt zich door drie zaken:
1. Ik zorg ervoor dat het fundament van de organisatie helder en eenduidig is. Dit fundament bestaat in mijn overtuiging uit de volgende elementen:
a. de identiteit van de organisatie,
b. de principes van de organisatie (je maakt hiermee het gewenst gedrag concreet)
c. de propositie
d. de doelstellingen (lange- en korte termijn)

2. Ik geef mensen, binnen de heldere kaders, invloed, vertrouwen en ruimte bij het vaststellen van de doelstellingen en de realisatie daarvan (Eigenaarschap).


3. Ik zorg ervoor dat de drijfveren en de talenten van de mensen aansluiten bij de ambitie van de organisatie en de inhoud van de functie.