• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Mensen / S. Schreuder
Mensen

S. Schreuder

S. Schreuder
ACTIVITEITEN: Implementaties begeleiden van kwaliteits-, milieu- en MVO-managementsystemen bij bedrijven. Interne (kwaliteits-)audits uitvoeren in opdracht bedrijven om inzicht te geven in verbetermogelijkheden binnen de organisatie, processen en faciliteiten; of ter voorbereiding van een externe audit door een certificerende instelling. Kwaliteits- en/of milieu-audits / -schouwingen coördineren en/of uitvoeren bij aangesloten bedrijven van en voor schadeherstelketen, universele garageformule, importeur en brancheorganisatie. Mystery visits coördineren en uitvoeren. Organisatieonderzoek of –scans binnen bedrijven waarbij inzicht wordt verkregen in en waarna aanbevelingen worden gedaan over organisatie, processen en faciliteiten. Tijdstudie onderzoeken uitvoeren binnen bedrijven (geeft inzicht in hoe efficiënter gewerkt kan worden). Verbeterprojecten, waarbij deelaspecten, zoals herhaalbezoeken, planning, klanttevredenheid, 5S) worden uitgelicht en binnen de organisatie, processen en met beschikbare faciliteiten worden geoptimaliseerd, uitvoeren binnen bedrijven. Lean Six Sigma trajecten uitvoeren. Coaching van individuele personen of teams.

Bekijk hier het LinkedIN-profiel van S. Schreuder »