• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Mensen / Wouter Voshol
Mensen

Wouter Voshol

Wouter Voshol
Secretaris van de Algemene Vergadering van Bestuur en Commissie tot de Zaken. Directeur van de Algemene Dienst en Thesaurie. Afgevaardigde naar de Raad van Kerken (secundus) en Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Opdracht om de inhoudelijke dialoog over theologische koers en strategische focus ordentelijk en constructief laten verlopen, de relatie tussen bestuur en landelijk overleg van predikanten te verbeteren en bestuursprocessen, begrotingsopbouw en bedrijfsvoering te optimaliseren.

Bekijk hier het LinkedIN-profiel van Wouter Voshol »