Home / Nieuws / Algemeen / ‘Adviesbureaus moeten transparanter zijn over tarieven’
Nieuws

‘Adviesbureaus moeten transparanter zijn over tarieven’

‘Adviesbureaus moeten transparanter zijn over tarieven’

29 november 2018 - Organisatieadviesbureaus doen er goed aan hun tarieven transparanter te maken, zegt de ROA. Hoewel klanten positief zijn over het werk dat organisatieadviseurs leveren, willen ze meer uitleg over de kosten en tarieven.

‘Adviesbureaus moeten transparanter zijn over tarieven’

Tijdens het jaarlijkse Consulting Captains Dinner werd het rapport Economisch Onderzoek en Advies van onderzoeksbureau Decisio gepresenteerd. Uit het onderzoek, in opdracht van brancheorganisatie ROA, blijkt 77 procent van de ondervraagde opdrachtgevers veel meerwaarde toekent aan de kwaliteit en expertise van organisatieadviesbureaus. De kosteneffectiviteit wordt juist uitzonderlijk laag gewaardeerd. 57 procent van de respondenten kan geen feitelijke inschatting maken van de verhouding tussen de geïnvesteerde kosten en het behaalde resultaat.

Transparant de norm

De ROA herkent de uitkomsten van het onderzoek. Voorzitter Johan van Triest pleit daarom voor meer transparantie over de kosten en tarieven. “Wij noemen dat fair pricing. Vraagt een adviseur veel te veel, dan is de kans groot dat je wordt geflest, maar zit een consultant ver onder de norm, dan zou je als klant moeten gaan twijfelen aan de kwaliteit van het advies. Transparante tarieven moeten de norm worden.”

Openheid geven

Uurtarieven worden steeds minder gebruikt in de sector, zegt Van Triest. Maar het blijft volgens hem toch belangrijk om transparant te zijn. “We worden niet vaak geconfronteerd met adviseurs of interim-managers die torenhoge tarieven vragen, maar iedere keer is er een te veel. Wij hechten waarde aan eerlijke tarieven die uitlegbaar zijn en binnen normen en morele standaarden passen. Opdrachtgevers moeten altijd verantwoording afleggen over de gemaakte kosten. Dat geldt niet alleen voor de publieke sector, maar ook voor het bedrijfsleven. Door openheid te geven maken we niet alleen inzichtelijk wat er met geld van opdrachtgevers gebeurt, maar ook wat het oplevert.”