• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Adviseurs in actie voor Serious Request
Nieuws

Adviseurs in actie voor Serious Request

Adviseurs in actie voor Serious Request

22 oktober 2014 - Met de grootschalige actie Serious Ambtenaar wordt geld ingezameld voor Serious Request, door belangeloos adviesopdrachten uit te voeren. De teams van vrijwilligers worden ondersteund door ervaren consultants. Ton de Korte, ambassadeur van Serious Ambtenaar en vicevoorzitter van de Ooa, roept adviseurs op zich aan te melden.

Adviseurs in actie voor Serious Request

Serious ambtenaar wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd, en is een grootschalige actie ten behoeve van Serious Request. Het drijft op een tweetal aspecten: overheidsorganisaties dienen een adviesopdracht in en doneren minimaal 5000 euro aan Serious Request, en een team vrijwilligers (voornamelijk ambtenaren) werkt onder begeleiding van een ervaren consultant belangeloos aan een antwoord op die adviesvraag.

Vorig jaar werd er al 370.000 euro opgehaald, dit jaar is het doel de 500.000 te halen. Dat betekent 100 opdrachten, en 1000 vrijwilligers. Er is werk aan de winkel: de teller staat voorlopig op 65.700 euro. Al een mooi bedrag, maar zogezegd: serious ambtenaar gaat voor meer.

Elk team bestaat uit 10 vrijwilligers, die vanuit heel verschillende achtergronden meedoen, en samen een adviesopdracht uitwerken. De meesten zijn van huis uit geen adviseurs, maar dat is volgens De Korte juist de kracht. “De afgelopen jaren is gebleken dat er juist heel verfrissende antwoorden worden gegeven op adviesvragen. Kijk, het zijn geen adviseurs, maar het zijn wel slimme mensen. Omdat ze ieder vanuit een andere achtergrond meewerken komen daar heel vernieuwende en bruikbare oplossingen uit.”

Oproep

Wel is er vraag vanuit serious ambtenaar naar gekwalificeerde consultants, die zich als procesbegeleider willen inzetten. “Het is de bedoeling dat ervaren consultants de teams gaan begeleiden. Het proces gaan ondersteunen, zodat er uiteindelijk een goed projectresultaat staat.” Vorig jaar hebben een aantal adviesbureau meegedaan, maar was er toch een schaarste aan consultants die mee wilden doen. “Dit is het eerste jaar dat de Ooa erbij betrokken is”, vertelt De Korte. “Ik vind het fantastisch dat de Ooa daarmee een bijdrage kan leveren, door ervaren consultants te werven voor dit project.”

Er is al een aantal aanmeldingen, maar De Korte roept geïnteresseerde adviseurs nadrukkelijk op om zich aan te melden. “Primair gaat het er natuurlijk om dat je het voor een goed doel doet. Maar het is denk ik ook een heel interessante en leerzame ervaring, om met mensen met verschillende achtergronden te werken. Je kunt het ook zien als netwerken.”

Glazen Huis

Tot en met kerst worden er adviesopdrachten verzameld, waarna het bedrag wordt overhandigd aan de DJ’s in het Glazen Huis. In 2015 worden vervolgens twee vrijdagen in maart geprikt om de adviesopdrachten uit te voeren in de verschillende teams. Sommige opdrachten worden nu al uitgevoerd.

Als dit jaar succesvol blijkt te zijn zal de Ooa zich ook volgend jaar verbinden aan Serious Ambtenaar. “Succes kun je in dit geval aan veel afmeten. Hoe meer geld hoe beter natuurlijk, maar ik vind het ook heel belangrijk dat er veel aandacht komt voor het goede doel waar het geld naartoe gaat: meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden.”