Home / Nieuws / Algemeen / AEF: ‘Continueer dienstverlening Landelijk Steunpunt Extremisme’
Nieuws

AEF: ‘Continueer dienstverlening Landelijk Steunpunt Extremisme’

AEF: ‘Continueer dienstverlening Landelijk Steunpunt Extremisme’

20 december 2018 - Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is van nationaal belang en dient zodoende gecontinueerd te worden, schrijft adviesbureau Andersson Elffers Felix in een evaluatieonderzoek. Aandachtspunt is de wederzijdse verwachting van het LSE en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

AEF: ‘Continueer dienstverlening Landelijk Steunpunt Extremisme’

Het LSE bestaat uit twee diensten, Forsa en het Familiesteunpunt. Forsa biedt individuele begeleiding aan mensen die betrokken zijn (geweest) bij radicalisering of extremisme. Het Familiesteunpunt ondersteunt familieleden van geradicaliseerde personen. Door de begeleiding van deze twee diensten staan zowel geradicaliseerden zelf, als hun familieleden stabieler in het leven en zijn ze weerbaarder, concludeert AEF. Gemeenten en andere professionals hebben zodoende veel baat bij de expertise van het LSE.

Wetenschappelijk onderzoek

In het rapport doet AEF ook aanbevelingen voor het LSE. Het is belangrijk om de aanwezige kennis en expertise binnen de dienst verder te valideren en te verspreiden. Daarom acht AEF het belangrijk dat de dienst gaat investeren in wetenschappelijk onderzoek naar de methoden van Forsa en het Familiesteunpunt. De NCTV zou op haar beurt met de LSE steviger moeten inzetten op trajectadvies in grote steden, waarbij de dienstverlening uiteindelijk zelfstandig moet gaan functioneren. Ook zouden de kosten van een traject bij Forsa of het Familiesteunpunt duidelijker moeten worden, zodat deze trajecten in de toekomst ook uit lokale middelen gefinancierd kunnen worden.