Home / Nieuws / Algemeen / AEF coördineert proces nieuwe afwegingskaders Meldcode Huiselijk geweld
Nieuws

AEF coördineert proces nieuwe afwegingskaders Meldcode Huiselijk geweld

AEF coördineert proces nieuwe afwegingskaders Meldcode Huiselijk geweld

09 maart 2018 - Adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) coördineert de ontwikkeling van nieuwe afwegingskaders binnen de Meldcode Huiselijk geweld. Het is voor diverse beroepssectoren, die werken met kinderen, verplicht om zo’n afwegingskader op te stellen voor 1 januari 2019.

AEF coördineert proces nieuwe afwegingskaders Meldcode Huiselijk geweld

Een afwegingskader is een professionele norm die aangeeft wanneer er melding moet worden gedaan van kindermishandeling of huiselijk geweld. Wanneer iemand vroeg in zijn of haar leven te maken heeft gekregen met kindermishandeling of huiselijk geweld, blijkt dat een belangrijke aanwijzing te zijn voor toekomstige kindermishandeling en huiselijk geweld. Beroepskrachten die werken in de zorg, de maatschappelijke ondersteuning, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdhulp en het justitieel domein werken daarom met een meldcode. Zo’n meldcode schrijft de beroepskracht in vijf stappen voor wat hij of zij kan doen bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling

 

Meer veiligheid

Vanaf 1 januari 2019 zijn de beroepsgroepen verplicht om in hun meldcode een afwegingskader te gebruiken. Dit afwegingskader geeft aan wanneer het doen van een melding bij Veilig Thuis als een professionele norm wordt beschouwd, ook als de beroepskracht in staat is zelf passende hulp te bieden. Veilig Thuis kan zo verschillende signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling over een langere periode volgen en combineren en zorgdragen voor de veiligheid.

Verschillende kaders

Iedere beroepsgroep dient een eigen afwegingskader te maken dat passend is bij de aard van hun beroepspraktijk. AEF coördineert het proces, draagt zorg voor de verbindingen tussen beroepsgroepen en verbindingen met gemeenten, het Rijk, inspecties en kennisinstituten.