Home / Nieuws / Algemeen / AEF: herzie verdeelmodellen sociaal domein
Nieuws

AEF: herzie verdeelmodellen sociaal domein

AEF: herzie verdeelmodellen sociaal domein

10 mei 2018 - Adviesbureau AEF adviseert om de verdeelmodellen in het sociaal domein te herzien. Dat schrijft het kantoor in een adviesrapport aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

AEF: herzie verdeelmodellen sociaal domein

Door decentralisatie hebben gemeenten veel taken van de landelijke overheid in hun beleidspakket gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie. Aan ieder van deze wetten zijn geldstromen gekoppeld die zijn gebundeld in de Integratie-uitkering Sociaal Domein (IU-SD). Binnen de IU-SD zijn er verdeelmodellen die ervoor zorgen dat het beschikbare budget wordt verdeeld over de diverse posten. AEF concludeerde in het onderzoek dat het nodig is om de huidige verdeelmodellen te herzien, omdat ze te veel afwijkingen vertonen.

Startpunt

Zo stelt het bureau bijvoorbeeld vragen bij de maatstaven die worden gehanteerd bij vergrijzing, de maatstaf van de Wajong in verdeelmodellen en inzet rondom personen met verward gedrag. Het onderzoek van AEF is een begin van een langlopend traject dat ingaat op de verdeelmodellen. In het rapport adviseert het adviesbureau daarom om dit onderzoek als startpunt te nemen voor de vernieuwingen en op korte termijn te starten met onderzoek naar vernieuwingen binnen verdeelmodellen.

Herijken

Ook de herziening van de financiële verhoudingen binnen de verdeelmodellen, het versterken van het kennisniveau over deze onderwerpen binnen gemeenten en het ontwikkelen van reële verwachtingen over de verdeelmodellen verdient aandacht, vind AEF. Het verwacht ook, gezien de transformatie in het sociale domein, dat het nodig is om over een aantal jaar opnieuw de verdeelmodellen te herijken.