• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / AFAS: sterkste groei sinds 2009
Nieuws

AFAS: sterkste groei sinds 2009

AFAS: sterkste groei sinds 2009

27 maart 2020 - AFAS groeit als kool. Het is een repeterende opening bij het jaarverslag van de Leusdense automatiseerder. Al jaren stapelt het bedrijf groei op groei en in 2019 was dat niet anders. AFAS realiseerde zelfs het sterkste groeipercentage sinds 2009.

AFAS: sterkste groei sinds 2009Door Niels Vlot

Met een omzettoename van ruim 17 procent deed AFAS het uitstekend. De totale omzet kwam uit op 166 miljoen euro. Het grootste gedeelte van de omzet en van de groei komt op het conto van het segment onderhoud, waar ook de consultants onder vallen. Dat bedrijfsonderdeel realiseerde een omzet van 140 miljoen euro, een kleine 20 procent meer dan in 2018. Niet alleen de Nederlandse activiteiten van AFAS weten goede cijfers te overleggen. Het bedrijf is ook actief in België en de Caraïben. In de laatste regio groeide de omzet met 5 procent tot 3,9 miljoen euro. In België nam de omzet met ongeveer 10 procent toe tot 6 miljoen euro, vooral Waalse bedrijven weten AFAS steeds beter te vinden.

Verdubbeling winst

Gelijk op met de groei gaat de toename van de bedrijfslasten. In 2019 stegen die van 76 miljoen euro naar 90 miljoen euro. Met name de kosten voor uitbesteed werk stegen. Maar ook was het bedrijf meer kwijt aan lonen en salarissen. Het aantal medewerkers dat AFAS in dienst heeft is dan ook opnieuw toegenomen. Er kwamen vooral consultants bij, waardoor het totaal aantal medewerkers van de firma uitkomt op 466. De winst die AFAS noteert neemt ook flink toe. Sinds 2015 is dat bedrag verdubbeld tot 62 miljoen euro.

  

Grafieken: AFAS groeit jaarlijks pijlsnel

Impact coronacrisis nog onduidelijk

CEO Bas van der Veldt heeft alle reden om tevreden terug te kijken op 2019. “We kijken terug op een fantastisch jaar en we maken ons op voor een nieuw jaar vol mooie avonturen en een verwachte groei van 15%”, zegt hij in het jaarverslag. De vraag is of deze verwachtingen nog reëel zijn, nu de coronacrisis steeds meer impact lijkt te hebben om de economie. Vooralsnog heeft AFAS daarover geen uitspraken gedaan.