• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / BDO: Beheerste groei, adviseurs uitblinkers
Nieuws

BDO: Beheerste groei, adviseurs uitblinkers

BDO: Beheerste groei, adviseurs uitblinkers

19 juli 2019 - Accountants- en adviesorganisatie BDO is wat langzamer gegroeid dan in de afgelopen jaren. De omzet bij de divisie Advisory nam wel significant toe ten opzichte van de andere onderdelen. Dit blijkt uit een analyse van het jaarverslag van de firma door Management & Consulting.

BDO: Beheerste groei, adviseurs uitblinkersDoor Niels Vlot

De omzet van BDO nam met 2,7 procent toe tot 282 miljoen euro. De omzet van het onderdeel Advisory is weliswaar het kleinst van alle onderdelen, maar groeide wel het hardst. De omzet bedroeg in 2018 29 miljoen euro, 12,8 procent meer dan het jaar ervoor. De andere zogenaamde service lines van BDO gingen minder hard. De grootste praktijk gemeten naar omzet, Audit & Assurances, groeide met 2,9 procent naar 103,7 miljoen euro. De accountants van BDO verloren als enige onderdeel een paar ton aan omzet. Het belastingadviesteam draaide een omzet van 71 miljoen euro, 2,3 procent meer dan in 2017.

Grafiek: De gestage groei van de afgelopen jaren stabiliseert

Succesvol jaar

BDO ziet 2018 als een ‘financieel succesvol jaar’, zegt het bedrijf in het jaarverslag. De bedrijfslasten van de firma zijn afgenomen, dit komt met name door de verkoop van het onderdeel Global IT & Services. De uitgaven daalde van 249 miljoen naar 245 miljoen euro. De uitgaven aan lonen en salarissen stegen wel met bijna anderhalf miljoen euro. Dat komt door de groei in het personeelsbestand. In 2018 werkten er 2.507 professionals voor BDO, in 2017 nog 2.542. Er werden vooral consultants aangenomen, drieëndertig in totaal. Daardoor komt het totale aantal adviesprofessionals uit op 213.

Grafiek: De operationele marge zit nog in de lift

Nauwelijks groei

Het gaat al jaren goed met BDO en met name de adviespraktijk. De omzetgroei daar komt jaarlijks boven de tien procent uit en ook het aantal adviseurs is bijna verdubbeld in vijf jaar tijd. Voor 2019 verwacht BDO in de breedte nauwelijks groei, wel zullen er verschuivingen plaatsvinden binnen de verschillende segmenten. Welke dat zijn maakt het bedrijf niet bekend. Gezien de recente ontwikkeling van de service line Advisory, lijkt de groei daar nog wel even aan te houden. Ook het aantal medewerkers zal relatief stabiel blijven, verwacht het concern.