• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Berenschot 2.0 focust zich op waar ze écht goed in is
Nieuws

Berenschot 2.0 focust zich op waar ze écht goed in is

Berenschot 2.0 focust zich op waar ze écht goed in is

15 oktober 2019 - Sinds twee jaar staat Hans van der Molen aan het roer bij Berenschot. Het adviesbureau boekte in 2018 de grootste groei in jaren en verandert van een brede dienstverlener naar geprofileerde speler. “Ongeprofileerde bureaus hebben het lastig. We zien dat in en zetten stappen op het onderscheidende vermogen van onze diensten”, zegt hij in gesprek met Management & Consulting.

Berenschot 2.0 focust zich op waar ze écht goed in isDoor Niels Vlot

De jaarcijfers van Berenschot tonen de grootste groei in zes jaar tijd. De omzet bedroeg in 2017 ruim 45 miljoen euro. Directeur Hans van der Molen is tevreden over de resultaten van zijn eerste volledige jaar als eindverantwoordelijk bestuurder. “Met het type opdrachten die we deden hebben we mooie dingen kunnen laten zien. We willen graag maatschappelijk betrokken zijn en niet alleen maar economische waarde creëren.” Hij geeft het voorbeeld van een evaluatieonderzoek naar de haarscheurtjes in de brug over Merwede bij Gorinchem, waar Berenschot over adviseerde. “ Ook bouwen we de crisisorganisatie op die de aanpak van de aardbevingen na de gaswinning in Groningen coördineert. Bij veel zaken die te zien zijn in het journaal zit Berenschot onder de motorkap en dat vervult ons met trots.”

Afkoeling economie

Ook voor het huidige boekjaar staan de seinen op groen bij Berenschot, zegt Van der Molen. “2019 is beter dan 2018, die trend is al duidelijk.” Toch houdt hij rekening met krimp van de adviesmarkt. “Voor de periode na dit jaar staan alle indicatoren op afkoelen. Een aantal economieën begint al krimp te vertonen, sommige collega-bureaus zijn al aan het afremmen op het aantrekken van nieuwe mensen.” Op Berenschot lijken deze ontwikkelingen voorlopig nog weinig vat te hebben, aldus de directeur. Het bureau acteert in de publieke sector, waar krimp doorgaans later optreedt dan in de zakelijke economie. “Wij gaan er vanuit dat de markt nog hooguit een of twee jaar goed blijft, gevolgd door ofwel krimp of enorme groeivertraging. Aan de andere kant hebben we met Berenschot een strategie ontwikkeld voor de komende jaren, waarbij we focussen op een paar grote, maatschappelijk relevante gebieden. Neem de zorg, de vergrijzing gaat in Nederland door en de zorgkosten gaan stijgen. En dat ongeacht hoe het met de economie gaat. Op deze manier hebben we enkele thema’s geselecteerd en verwachten we, door daar op te focussen, minder gevoelig te zijn voor de afkoelende economie.”

Spierballen tonen

Berenschot is van oudsher een van de grote namen in de Nederlandse adviessector. Gemeten naar omzet moet het de grote digitale dienstverleners en de adviespraktijken van de vier grote accountancyfirma’s echter ruim voor zich dulden. Aan de andere kant van de markt komen kleinere, specialistische partijen op die marktaandeel afsnoepen van de gevestigde orde. Van der Molen is realistisch over de positie van zijn bureau in de markt, maar wil daarom juist volop inzetten op enkele kernsegmenten. “Meegaan in het grote geweld van de big fourkantoren gaat niet, daar zijn we niet groot genoeg voor. Een club als Deloitte kan in veel meer domeinen investeren dan wij. Wij moeten onze focuspunten benoemen. Berenschot is onder andere goed in benchmarking, kostencalculatie en gegevensvisualisatie. En we kiezen sectoren waar we bij de drie belangrijkste aanbieders zouden kunnen behoren. Ons onderscheidend vermogen zit ‘m dan in de schaal. Op spierballen laten we de zpp’ers en kleinere bureaus achter ons, naast onze inhoudelijke kwaliteit, kennis van context en realisatiekracht.”

Schaalgrootte is nodig

De spierballen  van Berenschot zijn nu echter een stuk kleiner in vergelijking met tien jaar geleden. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de omzet, die toen bijna een derde hoger lag. De economische laagconjunctuur tijdens de crisis plus het vertrek van adviesbureau AT Osborne in 2012, hakte erin. Toch is Van der Molen ambitieus. “Onze meerjarenstrategie focust wel op de cijfers van voor de crisis. We hebben de ambitie om in de groeisectoren de omzet te verdubbelen. Met het toegenomen aantal mensen en de goede cijfers zetten we alvast een stap in de goede richting. Groot zijn is absoluut geen doel op zich, maar je hebt wel schaalgrootte nodig.” Berenschot verwacht in 2019 ongeveer 10 procent meer omzet te boeken en in totaal met 35 adviseurs te groeien. “Ondanks de stevige investeringen in mensen en digitalisering verwachten we een duidelijke winstgroei ten opzichte van 2018”, zegt van der Molen.

Berenschot ontwikkelde zich de afgelopen jaren dan ook op tal van nieuwe terreinen. Zo biedt het kantoor sinds vorig jaar opleidingen en trainingen aan, startte het eigen Benchmark Instituut en heeft het bedrijf een innovatielab. Daar wil het bureau continue innovaties realiseren voor klanten. Tijd is immers schaars. In ons innovatielab is die tijd en dat geld beschikbaar voor innovatieve projecten. Nu hebben we drie digitale innovaties ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van benchmarking. Klanten in het onderwijs kunnen nu met dashboards en gegevensvisualisatie zelf aan de slag met benchmarking, met het meten, vergelijken en verbeteren van hun prestaties. Maar het gaat niet alleen maar over digitaal. Innovatie is een ticket naar de toekomst. Met het innovatielab onderscheiden we ons en hebben we een duidelijk eigen gezicht.”

Berenschot 2.0

We werken aan een ‘Berenschot 2.0’, zegt Van der Molen. “Over vijf jaar wil ik dat Berenschot een naam is die net zo bekend is als nu, maar nog sterker bekend staat om een aantal specifieke diensten. Een geprofileerder merk en onverminderd betrokken bij de maatschappij en de klant. Vanuit zowel onze mensen als onze oplossingen.”

In december verschijnt het vierde nummer van M&C Quarterly met de jaarlijkse M&C Top-50. In dit onderzoek naar de vijftig grootste adviesbureaus van Nederland geven diverse kopstukken uit de Nederlandse advieswereld hun visie op de ontwikkelingen, trends en toekomst van de consultancy. Ook Hans van der Molen schetst dan zijn verwachtingen.

Foto: Berenschot