• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Berenschot boekt stevige groei in 2018
Nieuws

Berenschot boekt stevige groei in 2018

Berenschot boekt stevige groei in 2018

22 augustus 2019 - Het zijn de beste resultaten voor Berenschot in zes jaar tijd: de jaarcijfers van 2018. De omzet van het advieskantoor stijgt met bijna 7 procent, zo blijkt uit een analyse van Management & Consulting van het onlangs gedeponeerde jaarverslag. Ook voor dit jaar is Berenschot positief gestemd.

Berenschot boekt stevige groei in 2018Door Niels Vlot

De omzet van het bureau steeg in 2018 naar 45,5 miljoen euro. Het voornaamste deel van de omzet wordt behaald in Nederland, bijna 42 miljoen euro. De gerealiseerde omzet in de rest van Europa bedraagt 3,5 miljoen euro. De personeelskosten bleven nagenoeg gelijk, terwijl de bedrijfslasten slechts marginaal stegen van 43,7 miljoen naar 44,3 miljoen euro. Ook de winst valt na twee jaar weer positief uit, het resultaat na belastingen bedraagt 1,2 miljoen euro. Ook algemeen directeur Hans van der Molen toont zich op de website tevreden met de resultaten. “De aantrekkende resultaten maken het mogelijk om de horizon van de korte termijn deels te verleggen naar de keuzes op langere termijn: hoe willen we dat Berenschot zich de komende jaren verder ontwikkelt en op welke manier gaan we dat doen? Meer focus is nodig om onderscheidend te blijven. Daarom willen we ons richten op grote maatschappelijk relevante vraagstukken zoals de energietransitie en transformatie van de zorg. Daarin kan Berenschot bij uitstek onderscheidende proposities bieden.”

   

Grafiek: Berenschot zet stijgende lijn, resultaten buiten Europa zijn teruggelopen

Conflict Curaçao bijna beslecht

Buiten Europa was Berenschot vooral actief op Curaçao. Door een conflict met SONA – de gedelegeerd opdrachtgever van het land Curaçao – heeft het bureau daar nog een vordering openstaan van ongeveer 10 miljoen euro. De overeenkomst tussen Berenschot en SONA is in 2017 al opgezegd, waarna Berenschot zich terug heeft getrokken van het eiland. Hierdoor is komt de omzet buiten Europa uit op een bescheiden 2 ton, terwijl in 2015 de omzet nog ruim 7 miljoen euro bedroeg. Berenschot verwacht overigens dat de geschillen in 2019 beslecht worden en dat de door Berenschot ingediende claims zullen worden toegekend.

Goede start

Het aantal medewerkers van Berenschot daalde in 2018 van 313 naar 297 consultants. De meeste medewerkers zijn actief in Nederland, er werken 21 adviseurs buiten de landsgrenzen. Voor het boekjaar 2019 verwacht Berenschot wel weer een stijging in de personeelsaantallen van ongeveer dertig medewerkers. De firma voorziet een eveneens goed 2019. In de eerste vijf maanden van dit jaar viel de omzet al 10 procent hoger uit dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.