Home / Nieuws / Algemeen / Berenschot: Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt
Nieuws

Berenschot: Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Berenschot: Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

26 augustus 2015 - Een mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt de Nederlandse arbeidsmarkt. Ondanks de nog altijd relatief hoge werkeloosheid en het grote aanbod van personeel, ervaren steeds meer HR-professionals moeite met het vervullen van specifieke posities. Dit blijkt uit het onderzoek ‘HR Trends 2015-2016’, uitgevoerd door Berenschot en Performa Uitgeverij.

Berenschot: Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Uit het onderzoek, waarvoor ruim 800 Nederlandse HR-professionals werden bevraagd, blijkt dat met name hoog opgeleide ICT’ers en technici op mbo- en hbo-niveau moeilijk te vinden zijn. Daarnaast is er vooral behoefte aan ervaren personeel. Starters zijn er daarentegen in overvloed. Slechts 10 procent van de HR-professionals geeft aan problemen te hebben bij het invullen van startersfuncties.

Meer moeite personeelsbehoud

Bijna een kwart van de HR-professionals ervaart momenteel problemen bij het werven van personeel. Ook maken zij zich meer zorgen over personeelsbehoud. Waar vorig jaar nog 81 procent aangaf geen moeite te hebben medewerkers te behouden, is dat dit jaar teruggelopen tot 79 procent. “Het lijkt erop dat de arbeidsmarkt nog maar beperkt in beweging is gekomen,” concludeert Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. “Tegelijkertijd verwachten HR-professionals in 2016 meer moeite te krijgen om personeel vast te houden.”

Naast ICT-specialisten zijn vooral technici, verkoopmedewerkers en productiepersoneel schaars. Het tekort aan ICT’ers en technici is er al geruime tijd, opvallender is de roep om personeel in de bouwnijverheid. “In een eerdere editie van HR Trends voorspelden we al dat het voor de bouwsector lastig zou gaan worden om geschikt personeel te vinden,” stelt Van der Spek. “Dat blijkt uitgekomen: het gaat nog niet goed in de sector, ontslagen halen regelmatig het nieuws. Aan de andere kant knokt men om goed gekwalificeerd personeel.” Voor functies op de afdelingen HR, Juridische Zaken en Inkoop & Logistiek is het momenteel vrijwel geen probleem om geschikt personeel te vinden.

Met name hbo-geschoolde ICT’ers zijn moeilijk te vinden: maar liefst 76 procent heeft moeite bij het werven van deze groep. Opvallend is het grote contrast met de vraag naar universitair geschoolde ICT’ers (18 procent) en ICT’ers met een mbo-opleiding (6 procent). Qua technici zijn HR-afdelingen voornamelijk op zoek naar mbo’ers (50 procent) en hbo’ers (42 procent). Ook binnen de sector verkoop zijn sollicitanten het meest gebaat bij een hbo-opleiding: maar liefst 82 procent geeft aan moeite te hebben bij het vinden van een geschikte kandidaat voor een verkoopfunctie op hbo niveau.

Arbeidsmarktcommunicatie geen prioriteit

Ondanks de voortdurende mismatch op de arbeidsmarkt en de aanhoudende wervingsproblemen geeft slechts 14 procent van de HR-professionals prioriteit aan arbeidsmarktcommunicatie. “Dit is onbegrijpelijk, want juist door hier proactief op in te zetten, kunnen HR-professionals voorkomen dat de mismatch op de arbeidsmarkt nog langer doorzet,” concludeert Van der Spek.