Home / Nieuws / Algemeen / Berenschot: Rijk en regio moeten met elkaar in gesprek over energietransitie
Nieuws

Berenschot: Rijk en regio moeten met elkaar in gesprek over energietransitie

Berenschot: Rijk en regio moeten met elkaar in gesprek over energietransitie

14 november 2017 - De hoge ambities van het kabinet op het gebied van klimaat en energie worden vaak gesmoord in de regio’s. Adviesbureau Berenschot stelt in een nieuwe publicatie over energietransitie in de regio dat de overheid betere handvatten moet gaan bieden.

Berenschot: Rijk en regio moeten met elkaar in gesprek over energietransitie

Hoewel veel regio’s zelf initiatief nemen om te werken aan de energie- en klimaatdoelen is de samenwerking vaak nog vrijblijvend. Er zijn geen wettelijke taken voor energie en daarom is de capaciteit en de kennis beperkt. Volgens Bram Brouwer, managing director van Berenschot, is het niet vreemd dat de uitvoering van de doelen slecht van de grond komt. “Het opstellen van een regionale agenda is een complexe puzzel. Er zijn veel partijen betrokken, elk met andere ambities en belangen. Ook is er nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld of subsidies beschikbaar blijven en wat technologische ontwikkelingen in de toekomst mogelijk maken.”

 

Met elkaar in gesprek

Brouwer vindt dat het Rijk moet zorgen voor goede randvoorwaarden om de energietransitie in de regio tot uitvoering te brengen. “Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van financiering, wet- en regelgeving en het bevorderen van kennis over het onderwerp bij decentrale overheden. Het is wezenlijk dat het Rijk en de regio’s met elkaar in gesprek gaan en samen een handelingskader ontwikkelen dat aan alle betrokken partijen handvatten biedt.”