Home / Nieuws / Algemeen / Berenschot: steeds meer wethouders gescreend
Nieuws

Berenschot: steeds meer wethouders gescreend

Berenschot: steeds meer wethouders gescreend

18 maart 2014 - In steeds meer gemeentes worden kandidaat-wethouders vooraf gescreend op integriteitsrisico's. Dit meldt adviesbureau Berenschot, dat een scan ontwikkelde om risico's in kaart te brengen.

Berenschot: steeds meer wethouders gescreend

'Inmiddels hebben meer dan 35 gemeenten een voorstel opgevraagd voor het uitvoeren van een screening,’ vertelt Ronald van der Mark, expert bestuurlijke integriteit van Berenschot. ‘Het lijkt erop dat voor de komende raadsperiode integriteit in veel gemeenten een speerpunt wordt.' Ook voor Commissarissen van de Koning is integriteit een belangrijk onderwerp. De provincie Limburg adviseert bijvoorbeeld om een risicoanalyse integriteit een standaard onderdeel uit te laten maken van de benoemingsprocedure van wethouders.

Integriteitstrainingen

Momenteel ligt er bij het Parlement een voorstel tot wijziging van de Gemeentewet, bedoeld om burgemeesters de wettelijke taak te geven om de bestuurlijke integriteit in hun gemeente te bevorderen. De wijze waarop aan deze taak invulling wordt gegeven verschilt per gemeente. In veel gemeenten worden bestuurders en raadsleden tijdens integriteitstrainingen wegwijs gemaakt in de dilemma's die komen kijken bij een integere ambtsinvulling. Daarnaast kiezen opmerkelijk veel gemeenten ervoor om kandidaat-wethouders te screenen alvorens tot benoeming wordt overgegaan. 'Door het preventief screenen van kandidaten kunnen ongelukken worden voorkomen,' aldus Van der Mark. 'Enkele gemeenten zijn voornemens om ook hun nieuwe raadsleden aan een integriteitsscan te laten onderwerpen.’

In verband met een gemeentelijke herindeling trad in de gemeente Alphen aan den Rijn begin dit jaar al een nieuw college van burgemeester en wethouders aan. Berenschot heeft de collegeleden gescreend op integriteitsrisico's en heeft geconstateerd dat alle leden van B&W integriteit hoog in het vaandel hebben staan. Voor geen van hen zijn specifieke risico's voor de invulling van het ambt geconstateerd. Wel zijn er algemene aanbevelingen gedaan over onder meer het omgaan met declaraties en de vereiste terughoudendheid bij het onderhandelen met individuele organisaties. Aan alle collegeleden heeft Berenschot daarnaast aanbevelingen gedaan over de wijze waarop omgegaan kan worden met persoonlijke belangen, bijvoorbeeld door het afzien van deelname aan stemmingen en beraadslagingen. De verwachting is dat veel gemeenten het voorbeeld van Alphen aan den Rijn zullen volgen.

Meer over Berenschot is te lezen op de bureaupagina.