• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Bobo’s onder het maaiveld
Nieuws

Bobo’s onder het maaiveld

Bobo’s onder het maaiveld

11 mei 2020 - Het zijn de sterke schouders van netwerkleiders die de zware lasten van het regionale belang kunnen dragen, betoogt Frank Engelbart in de nieuwste Rijnconsult Business Review.

Bobo’s onder het maaiveldDoor Frank Engelbart

‘Als ik persoonlijk verantwoordelijk moet zijn voor de regionale samenwerking, dan neem ik jullie advies niet over.’ Met deze uitspraak van een bestuurder reed ik met de pest in mijn lijf naar huis. Het was een aantal jaar geleden en we hadden net een – in onze ogen – baanbrekend advies voor de besturing en uitvoering van een regionale samenwerking in de tuinbouw neergelegd bij een vooraanstaand bestuurder. Hij vond het te eng. Hij had liever een advies waarin stond dat hij als voorzitter van het bestuur – want op die positie zat hij wel te azen – twee keer per jaar in een aangenaam etablissement met een etentje, een professor met een leuk verhaaltje en het vaststellen van een jaarplan zijn taak zou kunnen vervullen. Maar bobo’s horen niet ver verheven in de wolken te sturen op afstand, zij moeten juist samen het fundament onder de samenwerking vormen. Dus onder het maaiveld.

In dit artikel leggen we dit principe verder uit, inmiddels gestaafd met vijftien jaar ervaring en aangescherpte inzichten. We combineren daarbij regionale samenwerking, economische clusters en triple helix samenwerking.

Regionale samenwerking sinds 2004

In 2004 stelde het kabinet de Nota Ruimte vast. In deze nota wordt de toekomstige inrichting van Nederland besproken. De belangrijkste conclusie was een delegering van verantwoordelijkheden naar provincies en gemeenten vanuit het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ en met steun voor ‘gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren’. In de Nota Ruimte worden mainport Rotterdamse Haven, mainport Schiphol en Brainport Eindhoven als voorbeelden van economische clusters beschreven.

Nieuw in de Nota Ruimte was het noemen van de term Greenports. De Nederlandse tuinbouw is in de vorige eeuw tot wasdom gekomen en uitgegroeid tot een van de economische pijlers van Nederland. Managementgoeroe op de clustertheorie Michael Porter roemt in zijn boek The Competitive Advantage of Nations (1990) het Nederlandse sierteeltcluster zelfs als een van de voorbeelden van een succesvol cluster.

Opvallend is dat er in alle documentatie rondom Greenports destijds nauwelijks tekst was opgenomen over hoe Greenports zich kunnen organiseren, en hoe zij bestuurd kunnen dan wel moeten worden. Dit terwijl daar juist volop kansen liggen om de diverse regio’s die Nederland rijk is met een mooi product écht op de kaart te krijgen en samen een sprong voorwaarts te maken.

 

Lees verder in de Rijnconsult Business Review…