• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Campusgesprek over stress gratis voor M&C-abonnees
Nieuws

Campusgesprek over stress gratis voor M&C-abonnees

Campusgesprek over stress gratis voor M&C-abonnees

07 november 2019 - Het derde campusgesprek, georganiseerd door Campus Landgoed Zonheuvel en M&C, gaat over stress. Het doel is het op gang van brengen van een dialoog tussen ondernemers, adviseurs en wetenschappers. Abonnees van M&C krijgen gratis toegang!

Campusgesprek over stress gratis voor M&C-abonnees

Het verdiepende gesprek wordt georganiseerd op vrijdag 15 november. Naar aanleiding van het recent verschenen themanummer over stress van het vakblad M&C Quarterly worden ideeën en ervaringen uitgewisseld. Er wordt ingegaan op de actuele vragen rond stress in de maatschappij, organisaties en het persoonlijke leven. Ook worden opvattingen, ideeën en overtuigingen met betrekking tot stress op de werkvloer besproken.

Open Space

Het campusgesprek wordt gevoerd volgens de uitgangspunten van de Open Space methode. Eerst is er een plenaire uitwisseling van verhalen rond het thema stress, daarna volgt er een gerichte uitdieping van het thema in kleine groepen.

Abonnees gratis

Initiatiefnemers van het campusgesprek zijn Guus Brackel, directeur Projectbureau Waardevol Werken en Harry Starren, bestuursadviseur en schrijver. Het aantal deelnemers aan de campusgesprekken is gelimlteerd op 36 personen. Schrijf je dus snel in! De kosten voor deelname bedragen 25 euro per persoon. Abonnees van M&C Quarterly mogen GRATIS deelnemen.