Home / Nieuws / Algemeen / Consultants leveren salaris in
Nieuws

Consultants leveren salaris in

Consultants leveren salaris in

05 november 2013 - Adviseurs werkzaam in de top van de adviesbranche zijn als gevolg van de malaise in de sector hard getroffen in hun portemonnee. Bijna eenderde van de consultants kreeg te maken met een salarisbevriezing en zo’n 40 procent zag zijn koopkracht dalen.

Consultants leveren salaris in

Dit blijkt uit het ‘Consultancy Arbeidsmarktonderzoek 2013’ van Consultancy.nl en Berenschot, gebaseerd op input van meer dan 700 adviseurs. De Nederlandse consultancybranche is in de afgelopen jaren fors geraakt door de economische tegenwind en de veranderende marktdynamiek. Zo kampt de markt met een forse vraaguitval van opdrachtgevers, druk op marges en toegenomen concurrentie van zzp’ers. Als gevolg hiervan hebben veel adviesbureaus moeite om het hoofd boven water te houden en wordt de markt overschaduwd door bezuinigingsrondes, noodgedwongen consolidaties en in het uiterste geval faillissementen.  

Bevriezing

De uitdagende marktomgeving heeft duidelijk zijn weerslag op het personeel. Over het afgelopen jaar kreeg 30 procent van de adviseurs van hun werkgever te horen dat hun basissalaris werd bevroren. In 14 procent van de gevallen werd het salaris wel verhoogd, maar met minder dan het inflatiepercentage, met als gevolg dat deze groep adviseurs er qua koopkracht op achteruit ging. Kijkend naar het complete pakket aan arbeidsvoorwaarden geeft 22 procent van de respondenten aan dat dit verslechterd is. ‘Bovenop de bevriezing van het basissalaris hebben consultancyorganisaties ook beknibbeld op diverse andere vergoedingen en voorwaarden, zoals bonussen, winstuitkeringen, pensioenregelingen, leaseregelingen of onkostenvergoedingen,’ aldus Larry Zeenny, vanuit Consultancy.nl betrokken bij het onderzoek.

Voor het komende jaar zijn de verwachtingen voor de consultants werkzaam bij adviesbureaus niet veel beter. 29 Procent verwacht een salarisbevriezing en 14 procent gelooft dat ze een salarisverhoging zullen ontvangen die lager ligt dan de standaard inflatiecorrectie.

Salaris inleveren

10 Procent van de adviseurs geeft aan dat hun werkgever hen heeft gevraagd om vrijwillig salaris in te leveren, waarvan meer dan driekwart (79%) dit verzoek accepteerde. Van de consultants aan wie niet gevraagd werd water bij de wijn te doen, geeft een kwart aan dat ze hier voor openstaan mits het een baangarantie oplevert.

Uittocht

Als gevolg van de grootschalige teruggang in arbeidsvoorwaarden zijn adviseurs ontevreden over hun salaris en bonus. ‘Op ieder niveau, van junior adviseurs tot partners, zijn de tevredenheidsscores over het salaris en bonus het laagste ten opzichte van overige tevredenheidsfactoren die zijn onderzocht,’ zegt Hans van der Spek, HR-expert en onderzoeker van Berenschot. ‘Als deze ontevredenheid niet adequaat gemanaged wordt door partners en HR, dan kan deze ontevredenheid leiden tot een uittocht van talent,’ waarschuwt Van der Spek. Het risico is met name hoog onder young professionals en dertigers. ‘Meer dan een derde van deze doelgroep geeft aan dat salarisoverwegingen de belangrijkste reden is om hun consulting organisatie te verlaten. Voor adviseurs die de overstap maken naar een bedrijf buiten de adviesbranche is dit zelfs boven de 50 procent.’

Over het onderzoek

Het Consultancy Arbeidsmarktonderzoek is het grootste jaarlijkse onderzoek onder adviseurs naar arbeidsvoorwaarden en HR trends in de top van de consultancybranche. Er deden meer dan 700 adviseurs aan het onderzoek mee, werkzaam in alle branches en vakgebieden. Het Consultancy Arbeidsmarktonderzoek is een initiatief van platform Consultancy.nl en adviesbureau Berenschot.

Het onderzoeksrapport is te downloaden via deze link.