• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Gemeentelijke professionals halen weinig energie uit werk
Nieuws

Gemeentelijke professionals halen weinig energie uit werk

Gemeentelijke professionals halen weinig energie uit werk

08 juli 2014 - Uit onderzoek van Schouten & Nelissen Inzicht blijkt dat gemeentelijke professionals sterk opgaan in hun werk, maar er relatief weinig energie van krijgen. Een kwart van hen is op zoek naar meer uitdaging en voldoening en heeft het idee onder zijn mogelijkheden te werken.

Gemeenten hebben te maken met ingrijpende ontwikkelingen zoals decentralisatie, meer samenwerking en digitalisering van de dienstverlening. Deze ontwikkelingen waren aanleiding voor het landelijk Bevlogenheidsonderzoek van de stichting IKPOB en Schouten & Nelissen. De gemeentelijke professional moet verbinden, faciliteren en vernieuwen. Dit vraagt om nieuwe competenties en bereidheid tot verandering. Bevlogenheid speelt hierin een belangrijke rol.

Bevlogenheid

Of een medewerker bevlogen is volgens het WEB-Model hangt af van twee zaken: dat wat inspanning kost (werkstressoren) en dat wat energie oplevert (energiebronnen). Deze twee moeten in balans zijn. Het werk moet voldoende uitdagend zijn maar niet teveel stress kosten. En het werk moet voldoende motivatie en ondersteuning bieden om de uitdagingen die het werk biedt aan te kunnen. Een goede balans leidt tot bevlogenheid en een verstoorde balans kan leiden tot burn-out of verveling.

Behoefte aan meer uitdaging

“Het onderzoek toont aan dat er een betere match mogelijk is tussen de capaciteiten en het werk van gemeentelijke professionals,” aldus Mark van de Grift, adviseur en projectmanager bij Schouten & Nelissen Inzicht. Medewerkers hebben behoefte aan meer uitdaging en een kwart heeft het idee onder zijn niveau te werken.

Bureaucratisering is daarbij een aandachtspunt. Ruim een kwart (28%) van de medewerkers geeft aan dat nieuwe ideeën vaak in de kiem gesmoord worden. Ook communicatie is iets waar nog aan gewerkt kan worden volgens de gemeentelijke professional. Een kwart (25%) van hen geeft aan niet goed op de hoogte gehouden te worden van het reilen en zeilen binnen de gemeente. En bijna de helft (48%) vindt dat er niet goed wordt gecommuniceerd tussen de verschillende afdelingen.

Mens- en taakgericht leiderschap

Wat betreft leiderschap tonen de resultaten een tweedeling. Het mensgerichte aspect van leiderschap is sterk aanwezig. Bijna tweederde (62%) van de medewerkers geeft aan dat zijn leidinggevende vriendelijk is en bijna de helft (46%) van de medewerkers voelt zich gewaardeerd. Het taakgerichte aspect daarentegen is minder aanwezig. Ruim de helft (59%) van de medewerkers vindt dat zij niet aangesproken wordt door hun leidinggevende en een derde (29%) geeft aan dat de leidinggevende nauwelijks taken coördineert en toeziet op voortgang. Van de Grift: "Deze tweedeling tussen mens- en taakgericht leiderschap vormt een uitdaging in de huidige context waarin verantwoordelijkheid, gezamenlijke doelbepaling en sturing op resultaat steeds belangrijker wordt."

Op bevlogenheid scoort de gemeentelijke professional gemiddeld, 23% is bevlogen. Het werk geeft de medewerker weinig energie, maar dit wordt gecompenseerd doordat ze wel vaak helemaal in hun werk op kunnen gaan. De bevlogenheid van gemeentelijke professionals kan volgens Schouten & Nelissen worden gestimuleerd door meer uitdaging en beter gebruik van capaciteiten. In het licht van de uitdagingen waarvoor gemeenten staan, is het volgens het bureau van belang om in bevlogenheid te investeren.

Meer over Schouten en Nelissen leest u op de bureaupagina