Home / Nieuws / Algemeen / Gemeenten bieden bureaus meer werk dan het Rijk
Nieuws

Gemeenten bieden bureaus meer werk dan het Rijk

Gemeenten bieden bureaus meer werk dan het Rijk

06 juli 2018 - Voor advies- en interim-managementbureaus zijn middelgrote en grote gemeenten veel interessantere klanten dan ministeries. De uitgaven van gemeenten aan de inhuur van externen zijn afgelopen jaar opnieuw gestegen tot gemiddeld 17 procent van de totale loonuitgaven.

Gemeenten bieden bureaus meer werk dan het Rijk

In 2016 bedroegen de uitgaven nog 16 procent van de totale loonsom, schrijft Zipconomy op basis van de Personeelsmonitor. Het onderzoek naar de arbeidsmarkt voor gemeenten is opgesteld door A+O fonds Gemeenten, het arbeids en opleidingenfonds van de sociale partners in de gemeentesector. Uit deze Personeelsmonitor blijkt dat middelgrote gemeenten – met 20.000 tot 50.000 inwoners – de aanjagers van de stijging zijn. Daar stegen de uitgaven aan externen in 2017 met 4 procent. Kleine gemeenten handhaafden daarentegen hun uitgaven.

Flexibele schil dijt uit

Grote gemeenten – met meer dan 100.000 inwoners, exclusief de Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag – geven met 20 procent van hun totale loonsom het meeste uit aan externe professionals. Bijzonder is dat de helft van gemeenten aangeeft het aandeel externen te willen terugdringen. Datzelfde geldt voor de flexibele schil. Maar uit de Personeelsmonitor blijkt dat ook aandeel flexibel personeel bij gemeenten niet daalt. Het is zelfs opgelopen van 17 naar 20 procent.

Gemeenten versus het Rijk

Gemeenten vormen voor adviesbureaus dan ook betere opdrachtgevers dan het Rijk. Dat is gebonden aan de Roemernorm, waardoor de uitgaven aan externen beperkt worden tot 10 procent van de totale uitgaven. Zo staat er al jaren een rem uitgaven van het Rijk aan externe professionals, hoewel met name ICT-projecten dit streven de nek omdraaien. Gemeentelijke instanties hebben deze norm niet, waardoor er in met name de grote gemeenten veel meer met externen wordt gewerkt.