Home / Nieuws / Algemeen / Gemeenten hebben te weinig kennis voor samenwerking met woningcorporaties
Nieuws

Gemeenten hebben te weinig kennis voor samenwerking met woningcorporaties

Gemeenten hebben te weinig kennis voor samenwerking met woningcorporaties

11 november 2014 - Woningcorporaties vinden dat gemeenten over onvoldoende kennis en kunde beschikken om met hen samen te werken. Dat is een van de belangrijke conclusies uit een enquête van adviesbureau Twynstra Gudde en CorporatieNL, waarin woningcorporaties gevraagd zijn naar hun kijk op de positie van corporaties in het toekomstig woonlandschap.

Gemeenten hebben te weinig kennis voor samenwerking met woningcorporaties

Gemeenten krijgen een grotere rol in het woonlandschap, maar uit de enquête van Twynstra Gudde en CorporatieNL blijkt dat 80 procent van de woningcorporaties van mening is dat de gemeenten over onvoldoende kennis en kunde beschikken om deze rol te vervullen. De corporaties vinden daarnaast dat ze zelf strakker moeten sturen op maatschappelijke en financiële prestaties. Meer dan de helft geeft aan niet in staat te zijn om die maatschappelijke prestaties in kaart te brengen.

Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft (54 procent) van de woningcorporaties reorganisaties of ontslagrondes met reductie van personeel voorziet. De helft van de corporaties vindt dat deze reorganisatie gepaard moet gaan met een cultuuromslag.

Regelgeving te complex

De woningcorporaties zijn het erover eens dat hun RvC’s en accountants goed functioneren, maar BZK en de gemeenten worden veel slechter beoordeeld. De prestaties van BZK vond 86 procent zwak tot zeer zwak, en ook het optreden van de gemeenten werd door 84 procent zwak bevonden.

Meer dan 90 procent van de woningcorporaties vindt dat de huidige regelgeving te complex is. 

De enquête is in oktober 2014 uitgezet en een dag voor de uitkomst van de parlementaire enquête gesloten. De uitkomsten zijn daarmee niet 'belast' met de uitkomsten van de Parlementaire Enquête.