Home / Nieuws / Algemeen / Gezonde werkbare voorsprong
Nieuws

Gezonde werkbare voorsprong

Gezonde werkbare voorsprong

16 december 2016 - Met de vernieuwde Corporate Governance Code presenteert de commissie een gedegen stuk waarmee corporate Nederland weer even vooruit kan.

Gezonde werkbare voorsprongDoor Maarten den Ottolander

Goed om te zien dat deze Code veel draagvlak heeft in het veld, mede omdat de Commissie heel zorgvuldig veel partijen bij het proces betrokken heeft. Het is typisch Nederlands dat nu allerlei (vaak belangengroepen of consultants met te weinig aandacht) mensen vanuit de zijlijn gaan lopen roepen wat er allemaal niet goed aan is of wat ze missen. Erger nog; ze zeggen dat de Code een gemiste kans is. Als je dat roept dan heb je toch weinig zicht op de alomvattendheid en complexiteit van het wordingsproces van een dergelijke Code. Binnenkort komt de nieuwe Zorg Code uit. We zijn benieuwd wie er dan allemaal vanuit de zijlijn gaan reageren. 

Met deze Code lopen wij in Nederland behoorlijk voorop in vergelijking met ons omringende landen. We vergeten weleens dat Nederland een klein eilandje is in een grote internationale arena waar je ook niet teveel van af moet willen wijken. Laten we het houden op een gezonde werkbare voorsprong. 

Maarten den Ottolander (foto)
Managing partner Hemingway Professional Governance

Jan Kuiper
Managing Partner FranklinCovey