Home / Nieuws / Algemeen / Het VeranderCanvas brengt veranderkunde down-to-earth
Nieuws

Het VeranderCanvas brengt veranderkunde down-to-earth

Het VeranderCanvas brengt veranderkunde down-to-earth

01 november 2018 - “We willen veranderkundige kennis en inzichten toegankelijker en beter toepasbaar maken”, de missie van het nieuwe boek VeranderCanvas van adviesbureau TEN HAVE Change Management. Doordacht werken aan organisatieverandering staat centraal in het boek, dat het zwaartepunt legt op het stellen van een zorgvuldige diagnose. Een hobbel in het veranderproces die volgens het boek vaak te vluchtig wordt genomen. M&C besprak het boek met mede-auteur Lisa van Rossum.

Het VeranderCanvas brengt veranderkunde down-to-earthDoor Niels Vlot

Wat willen jullie met dit boek teweeg brengen?

“We zien in de praktijk dat bij verandering te vaak de neiging is om vanuit een plan direct te gaan werken aan de implementatie. En dat leidt tot ongewenste resultaten en teleurstellingen. Met dit boek willen we het gat tussen plan en succesvolle implementatie verkleinen, door te pleiten voor het stellen van een diagnose voordat je aan de slag gaat. In veel gevallen wordt er geen tijd genomen om te analyseren wat onderliggende oorzaken zijn waarom iets niet lukt en wat er echt nodig is. In het VeranderCanvas is dat juist de rode draad.”

Het klinkt heel logisch dat dit gebeurt in een veranderproces. Waarom blijkt de praktijk toch weerbarstig te zijn?

“Het stellen van een diagnose klinkt ook heel logisch, net zoals bij de dokter. Maar alles gaat tegenwoordig heel snel en er ligt hoge druk op mensen en organisaties. Daarom zijn adviseurs en managers geneigd snel in de actiemodus te schieten, dat wordt ook van ze verwacht. Daarnaast zijn er veel managementgoeroes. Hun boeken en ideeën worden een hit en die inhoud wordt lukraak gebruikt voor bepaalde interventies. Even stilstaan en goed kijken naar de specifieke situatie is misschien wel meer noodzakelijk.”

Een diagnose stellen is cruciaal bij de start van een organisatieverandering, zeggen jullie in VeranderCanvas. Waarom is dit zo belangrijk?

“Vaak wordt niet begrepen waarom veranderingen niet slagen. Mensen zijn verandermoe, omdat er continu wat nieuws wordt geprobeerd. Er  wordt geen rust wordt genomen om het hele spectrum van verandermanagement te bekijken. Dat kan nog steeds leiden tot allerhande interventies, maar zorg ervoor dat je alles hebt doorlopen. En lukt iets niet, of veranderen de omstandigheden, ga dan terug naar een vorige stap en bekijk de situatie opnieuw. Want verandering is een cyclisch proces. Het veranderkrachtmodel als basis voor het stellen van een diagnose helpt hierbij.”

Voor wie is het boek bedoeld?

“Voor iedereen die met en aan verandering werkt. Het kan gebruikt worden binnen opleidingen bij de theorie van verandermanagement. Maar vooral ook voor adviseurs, managers en teamleiders die verandering willen of moeten realiseren met een organisatie, afdeling of team. Het mooiste is als je het VeranderCanvas niet in je eentje invult, maar met mensen die bij de verandering betrokken zijn en die weten wat er echt speelt. Daarnaast versterk je zo begrip en draagvlak voor de verandering.”

Wat is de belangrijkste take-away uit dit boek?

“Dat veranderen niet gaat om projecten draaien, maar over bewustzijn van een continue cyclus die je doorloopt. Het is leren, evalueren, verbeteren en bijsturen. En dat je door het VeranderCanvas praktische handvatten en nieuwe inzichten hebt gekregen over hoe dat werkt. Voor veel mensen zit er een gat tussen wat goeroes en adviseurs vertellen en beloven en hoe ze verandering zelf moeten aanpakken. Die ruimte willen we met dit boek verkleinen.”

VeranderCanvas staat onder redactie van Anne-Bregje Huijsmans, Lisa van Rossum, Sjoerd Segijn, Kim Grinwis en Wouter ten Have;  allen werkzaam als adviseur bij TEN HAVE Change Management. Het boek is vanaf deze week verkrijgbaar. In de komende M&C Quarterly wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de theorie en de praktische uitwerking van het VeranderCanvas.