• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Hobéon knoopt samenwerking aan met Kiwa Group
Nieuws

Hobéon knoopt samenwerking aan met Kiwa Group

Hobéon knoopt samenwerking aan met Kiwa Group

15 mei 2019 - Onderwijsadviesbureau Hobéon sluit zich aan bij Kiwa Group. Dat bedrijf is internationaal actief op het terrein van Testing, Inspection en Certification (TIC). Hobéon blijft als zelfstandig kantoor, onder eigen naam, functioneren.

Hobéon knoopt samenwerking aan met Kiwa Group

De samenwerking met Kiwa opent voor Hobéon nieuwe mogelijkheden op markten in andere landen, zeggen Hobéondirecteuren Willem van Raaijen en Wes Wierda. “Synergie is te realiseren doordat onze accreditatie-, advies- en certificeringsdiensten ten behoeve van kennisintensieve organisaties op de terreinen van onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg. Ook zijn toe te passen op markten waar certificerings- en onderwijsvraagstukken in belang toenemen.”

Aanvulling

Voor Kiwa biedt Hobéon een aanvulling op het huidige dienstenportfolio. Het bedrijf kan nu één dienstenpakket aanbieden, zegt Michael van der Vlies, directeur Management Systems bij Kiwa. “Kiwa was al breed actief in de markt voor onderwijs en opleiding met certificatie- en examendiensten. De samenwerking met Hobéon vormt een prachtige aanvulling op ons dienstenpakket voor het onderwijs.”

Nieuwe directie

Tegelijkertijd met de samenwerking kondigde Hobéon de nieuwe directie aan. Huidig directeur Wienke Blomen treedt terug, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De nieuwe directie bestaat uit Willem van Raaijen en Wes Wierda, die eerder al deel uitmaakten van het managementteam van het bureau.