• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Hoe ontdek je organisatierot?
Nieuws

Hoe ontdek je organisatierot?

Hoe ontdek je organisatierot?

11 november 2016 - Tips voor toezichthouders van consultant Theo van Iperen om op tijd de thermometer in de organisatie te steken.

Hoe ontdek je organisatierot?Door Theo van Iperen

Organisatierot is een fenomeen dat levensbedreigend is voor de continuïteit van een organisatie. Toch kan het lang voor de toezichthouders verborgen blijven. Het fenomeen speelt zich namelijk af in de haarvaten van de organisatie – in de interactie tussen mensen, in het taalgebruik, in de manier waarop de dingen worden gedaan –, waar de toezichthouder niet gemakkelijk toegang tot krijgt. Terwijl vroegsignalering essentieel is. Als de organisatierot de resultaten heeft aangetast, is het vaak te laat de steven nog te wenden.

Vaak gaat het om ogenschijnlijk kleine zaken. Maar bij elkaar maken zij duidelijk dat de gezagsrelaties in de organisatie verstoord zijn en de organisatie foot loose is: iedereen doet maar wat. Bij een organisatie waar ik recent rondliep, mocht ik er weer een paar mooie staaltjes van meemaken. Hier gold bijvoorbeeld een volstrekt geprivatiseerd taalgebruik. Iedereen gebruikte andere termen voor functies, afdelingen en overleggen. Waar de één het over VP’s had, noemden anderen het directeuren of unitdirecteuren en weer anderen spraken van managers. Voor afdelingsnamen werd teruggegrepen op namen die al jaren terug waren vervangen of opgeheven. Voor hetzelfde overleg werden wel vijf verschillende termen gebruikt: management team, GMT, board, directieoverleg, DV. En natuurlijk verschenen mensen te laat op het werk, namen zij te lange pauzes, gingen te vroeg weer naar huis, bleven zonder bericht weg bij vergaderingen en liepen zij halverwege overleggen weer weg naar ‘belangrijker afspraken’. En ondertussen liep deze organisatie wel grote continuïteitsrisico’s door kwaliteits- en leveringsproblemen.

Een toezichthouder kan zicht krijgen op het fenomeen organisatierot op drie manieren. In de kern gaat het om discipline. Daar waar de discipline verdwijnt, wordt deze automatisch ingenomen door organisatierot. Een paar manieren kunnen helpen om als toezichthouder zicht op mogelijk organisatierot te krijgen: door eigen waarneming, via formele rapportages en in gesprekken met personeelsvertegenwoordigers.

Lees het hele artikel in Goed Bestuur & Toezicht nummer 4-2016.