Home / Nieuws / Algemeen / IM-Register verjongt en vernieuwt
Nieuws

IM-Register verjongt en vernieuwt

IM-Register verjongt en vernieuwt

01 juli 2014 - Het IM-Register, kwaliteitskeurmerk voor Interim Managers, is bezig met een aantal veranderingen. Een nieuw bestuurslid zorgt voor verjonging en de toetsingscriteria worden herzien. ‘We willen de soft skills van de interim managers meer gaan meten.’

IM-Register verjongt en vernieuwtDoor Jolien Scholte

“We hebben Patrick Follon aangetrokken als nieuw derde bestuurslid”, begint bestuursvoorzitter Lex Helmich. De markt voor interim managers trekt aan en verjongt zich, wat reden was voor het IM-Registerbestuur om ook te verjongen. “Het bestuur was 60 plus, dus niet meer helemaal representatief”, stelt Helmich. “Patrick zorgt voor verjonging. Juist omdat we ook die jongere doelgroep willen aanspreken.”

Ook is er een kleine verandering gerealiseerd in het openbare register. Gecertificeerde interim managers die tijdelijk niet voldoen aan de criteria werden tot voor kort in het register vermeld als ‘geschorst’. “Dat lag een beetje gevoelig, omdat ‘geschorst’ werd geïnterpreteerd als strafmaatregel”, legt Helmich uit. “Daar hebben we nu ‘opgeschort’ van gemaakt.”

Soft skills bepalend

Een kleine verandering, maar het IM-Register is ook bezig met een grotere aanpassing. “We hebben vastgesteld dat onze toetsing voornamelijk is gebaseerd op harde professionaliteitscriteria, terwijl onderzoek steeds meer uitwijst dat juist de soft skills van interim managers het meest bepalend zijn voor succes in een opdracht. Bijvoorbeeld de mate waarin een interim manager zich kan inleven in de organisatie waar hij aan de slag gaat.” Een aantal van die soft skills wil het IM-Register meenemen in de toetsingscriteria. Het College van Belanghebbenden buigt zich nu over de vraag hoe die soft skills wetenschappelijk verantwoord getoetst kunnen worden, zonder dat dit de certificeringsinstelling (sinds kort FMW MAC) en de interim manager teveel tijd kost.

Met de groei van de interim markt hoopt het IM-Register ook op een groei van het aantal interim managers dat zich wil laten certificeren. Nu is een relatief beperkte groep van 200 interim managers gecertificeerd. “We zien nu nog geen stijging in aanmeldingen, maar de groei van de vraag naar interim managers is nog pril.” Ook de groei van het aantal ZZP’ers ziet Helmich als iets positiefs. “Voor ZZP’ers is het van belang om zich als groep professioneel toetsbaar op te stellen, zodat de klant weet dat hij kwaliteit in huis haalt.”

Bekendheid aan opdrachtgeverskant

Maar juist die klant is nog onvoldoende op de hoogte van het bestaan van het IM-Register, stelt Helmich. “We hebben te weinig bekendheid aan de opdrachtgeverskant, daar willen we de komende tijd werk van gaan maken. We zijn bezig met een plan van aanpak daarvoor, en willen bijvoorbeeld middels guerrilla-marketing de aandacht op ons vestigen.” Want, als de opdrachtgevers certificering als voorwaarde gaan stellen, dan melden de interim managers zich vanzelf, zo redeneert het Register.