Home / Nieuws / Algemeen / “Individuen worden fluïde, dat maakt ons werk een stuk interessanter”
Nieuws

“Individuen worden fluïde, dat maakt ons werk een stuk interessanter”

“Individuen worden fluïde, dat maakt ons werk een stuk interessanter”

07 december 2018 - De beelden die geschetst worden van de veranderingen binnen de arbeidsmarkt liggen vaak veel genuanceerder, stelt Fabian Dekker in de nieuwste M&C Quarterly. Bijvoorbeeld dat door robotisering banen gaan verdwijnen. “Het is feitelijk onjuist. Er zijn meer banen dan ooit en er komen allerlei nieuwe banen bij.”

“Individuen worden fluïde, dat maakt ons werk een stuk interessanter”

De nieuwe editie heeft als thema ‘Tijdelijk’ en duikt in de verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt en de grenzen van een organisatie. In artikel Fluïde schetst arbeidssocioloog en hybride werkende Fabian Dekker een beeld van de veranderingen op de arbeidsmarkt. Zo zijn veel werkenden bevreesd voor de berichten over snelle veranderingen, zoals robots die op grote schaal banen gaan overnemen. Dekker nuanceert, “In werkelijkheid verandert de wereld traag met veel sediment van het verleden, met veel drempels in culturen en structuren.”

Technologie maakt tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk

Een belangrijk vraagstuk binnen de arbeidsmarkt is de opkomst van flexwerkers en zzp’ers. Met name de toename van het aantal zzp’ers is structureel, denkt Dekker. “Natuurlijk hebben wet- en regelgeving en fiscale regelingen een boost gegeven aan de opkomst van de zzp’er. Maar de sociaal-culturele ontwikkelingen spelen eveneens een belangrijke rol: de hang naar het zelf willen doen. Men heeft vanuit professionaliteit opvattingen over werkprocessen, maar kan deze niet veranderen in het logge, standaard werknemersapparaat. Dan beginnen ze voor zichzelf. Bovendien wordt de groei van het aantal zzp’ers versterkt door technologie, die het tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maakt.”

Platformorganisaties en hybride werken

Een opvallende ontwikkeling op de arbeidsmarkt is de opkomst van platformorganisaties, leidend tot een klusseneconomie (of op z’n Amerikaans: gig economy), waarin mensen per klus worden betaald. “Op dit moment zijn er in Nederland, volgens een recente studie van Eurofound, 600 duizend wekelijkse platformwerkers. Dat is een serieus aantal. En je ziet een groeiontwikkeling. Platformwerken is vaak een tussenstation, net zoals voor veel zzp’ers.” Ook opvallend zijn de zogenaamde hybride werkenden. Dekker ziet in die groep de rollen van werken, leren, zorgen en ondernemen steeds meer versmelten: “Individuen vervullen die rollen parallel, ze worden fluïde. Daar moet je als adviseur, onderzoeker en beleidsmaker gevoel voor gaan krijgen. Je kunt niet meer zeggen: we gaan dichotoom categoriseren. Je krijgt allerlei kleuren, met eigen problemen en dus ook eigen oplossingen.”

 

Het hele interview met Fabian Dekker staat in de nieuwste editie van M&C Quarterly. Het tijdschrift verschijnt binnen twee weken. Neem een abonnement of schaf een los exemplaar aan via managementenconsulting.nl.