Home / Nieuws / Algemeen / Interim Index: de interim-markt trekt aan
Nieuws

Interim Index: de interim-markt trekt aan

Interim Index: de interim-markt trekt aan

23 juni 2014 - Uit de Interim Index, een onderzoek van Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit, blijkt een kanteling in de markt voor externe managers en professionals: het aantal opdrachten stijgt weer.

Interim Index: de interim-markt trekt aan

De arbeidsmarkt voor externe managers en professionals trekt aan, zo blijkt uit de elfde editie van de Interim Index van Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er duidelijk trendbreuken te zien. Het aantal interim managers in opdracht stijgt, de verwachtingen over de vraag naar interim management zijn positief. Met name waar het gaat om de vraag naar project- en programmamanagers: 54% van de respondenten geeft aan dat de vraag naar deze groep gaat toenemen.

In het onderzoek geven 484 interim managers, actief op management- en directieniveau, hun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2014 ontwikkelt. Zij zijn gemiddeld tien jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer. Daarnaast is ook de andere kant van de tafel onderzocht: 212 managers en directeuren is gevraagd naar hun verwachtingen over het aanbod van managementfuncties in de organisatie waarin zij actief zijn.

Schaarste

Het aantal vacante posities zal toenemen is de verwachting. De belangrijkste reden die de respondenten hiervoor noemen is vervanging.  Uit het onderzoek blijkt verder dat het gemiddeld twaalf weken duurt voordat een gezochte manager uiteindelijk een arbeidsovereenkomst aanvaardt. “Wij verwachten dat deze termijn zal oplopen”, aldus Marleijn de Groot, partner bij Schaekel & Partners, “zeker gezien de relatieve schaarste die aan het ontstaan is”. “Bedrijven en organisaties leven nog in de veronderstelling dat zij kandidaten voor het uitkiezen hebben. Voor bepaalde functies binnen de gewilde leeftijd, 35 tot 44 jaar, is dat beeld echter misplaatst en zal de kandidaat verleid moeten worden”, aldus Piet Hein de Sonnaville, partner bij Schaekel & Partners.

Gewilde managers

Ten tijde van het onderzoek bleek 65% van de respondenten actief in een opdracht. Dit is 4% meer dan een jaar geleden. De leeftijdscategorie 35-44 jaar scoort het hoogst: 89% van hen geeft aan in opdracht te zijn. “De stijging die wij nu zien is zeer opmerkelijk”, aldus De Sonnaville. “Met name in deze leeftijdscategorie zien wij een sterke omslag in de markt, die in relatief korte tijd heeft plaatsgevonden, maar nog niet breed wordt ervaren. Vooral jonge managers met specifieke kennis zijn weer gewild. Wij zien dat nogal wat organisaties nog niet slagvaardig genoeg handelen om hen binnen te krijgen”.

Uurtarieven

De stijging van de vraag betekent nog niet dat het uurtarief zal oplopen. Het afgelopen half jaar liet zelfs een kleine teruggang van de tarieven zien. Wel toont het onderzoek wederom aan dat tijdelijke opdrachten langer worden. “Wij zien nu al dat de markt van vast en tijdelijk in elkaar overvloeit. Soms hebben mensen een arbeidsovereenkomst, soms is sprake van een tijdelijk contract”, aldus De Sonnaville. Daarnaast is een nieuw type werknemer aan het ontstaan: de ‘hybride’. “Zij hebben naast hun baan een tijdelijke betaalde opdracht”, legt De Groot uit.

Het volledige rapport Interim Index 11 leest u op de site van Schaekel en partners.