• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Interim-managers en zelfstandigen laten ondanks crisis tarieven ongewijzigd
Nieuws

Interim-managers en zelfstandigen laten ondanks crisis tarieven ongewijzigd

Interim-managers en zelfstandigen laten ondanks crisis tarieven ongewijzigd

26 november 2020 - Het thuiswerken door hoogopgeleide interim-managers en zelfstandigen leidt niet tot lagere tarieven, blijkt uit een analyse door interim- en search managementbureau Schaekel & Partners. Ook het algemene beeld is minder negatief dan tijdens de kredietcrisis.

Interim-managers en zelfstandigen laten ondanks crisis tarieven ongewijzigd

De markt voor hoogopgeleide interim-managers en zelfstandigen laat een teruggang zien, signaleert Schaekel & Partners in een eerste analyse van resultaten uit de nog niet verschenen Interimindex 2020. Het aantal interimmers en zelfstandigen met een opdracht is 74 procent, een daling van 10 procent ten opzichte van 2019. De crisis laat zich hier wel zien: de vraagverwachting en tariefontwikkeling zijn minder positief dan voorgaande jaren. Verder blijkt uit het onderzoek dat ook interim-managers en zelfstandigen veel thuiswerken. Opdrachten veranderen nauwelijks hierdoor en als gevolg daarvan dalen ook de tarieven niet. Slechts 7 procent van de ondervraagden overweegt te gaan schaven aan de gage.

Overheid huurt nog volop in

Een aparte eend in de bijt is de overheid. Hier worden nog onverminderd interimmers en zelfstandigen ingehuurd. Daarmee is de overheid op dit moment de enige stabiele markt voor externen. Binnen de sector overheid is 82 procent van de interim-managers bezig met opdrachten, waardoor de leegloop veel lager is dan in andere sectoren. Ook heeft de overheid met ruim 15 maanden de langste opdrachtduur.

Herhaling van 2010?

Schaekel & Partners trekt de vergelijking de kredietcrisis die tien jaar geleden plaatsvond. Toen waren andere markten juist bezig met een wederopstanding en liep de overheidsmarkt fors terug door bezuinigingen. “Een soortgelijke beweging verwachten wij ook nu weer”, zeggen onderzoekers Piet Hein de Sonnaville en Marleijn de Groot. “Opmerkelijk is wel dat de overheid vooralsnog niet profiteert van de ruimere markt. Je zou verwachten dat, gezien de ruimere markt, dit leidt tot een ander inkoopbeleid: scherper, korter en andere inkoopvoorwaarden. Deze trend zien wij niet terug bij de overheid als inhuurder van deze groep externen.”