• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Interim-uitgaven Rijk stijgen flink, bijna terug op niveau 2009
Nieuws

Interim-uitgaven Rijk stijgen flink, bijna terug op niveau 2009

Interim-uitgaven Rijk stijgen flink, bijna terug op niveau 2009

24 mei 2019 - De uitgaven van de Rijksoverheid aan interim-management zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Uit een analyse van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk door Management & Consulting blijkt dat de Nederlandse Staat in 2018 een kwart meer kwijt was aan deze vorm van externe inhuur.

Interim-uitgaven Rijk stijgen flink, bijna terug op niveau 2009Door Niels Vlot

De kosten van interim-management bij de overheid bedroegen ruim 21 miljoen euro, in 2017 lagen de uitgaven rond de 17 miljoen. Jarenlang was het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de grootste afnemer van interim-management. Het departement houdt echter al enkele jaren de hand op de knip, zo ook in 2018 toen de uitgaven daalden van 4,2 naar 3,7 miljoen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft juist meer uit. De uitgaven aan interim-management stegen met 21 procent naar 3,6 miljoen euro. Enkele jaren geleden bedroegen de uitgaven nog minder dan een miljoen euro.

Grafiek: Een opvallende stijging van de interim-uitgaven bij Economische Zaken

Grote interimbehoefte Economische Zaken

Een gestage opmars is eveneens zichtbaar bij het ministerie van Economische Zaken. Minister Eric Wiebes en consorten hebben duidelijk behoefte aan interim-management, gezien de verdubbeling van de uitgaven op dat gebied. In 2018 gaf het departement bijna 6 miljoen euro uit, ruim 3 miljoen meer dan een jaar eerder. Voor welke projecten interimmers zijn ingezet maakt het ministerie niet duidelijk in het eigen jaarverslag. De andere ministeries hielden het vorig jaar bij bescheiden stijgingen en dalingen binnen het uitgavenpatroon. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Buitenlandse Zaken schroefden hun uitgaven iets terug. De andere departementen gaven juist iets meer uit.

Uitgaven bijna terug op niveau

In het algemene uitgavenpatroon van de overheid is zichtbaar dat de behoefte aan interim-management sinds enkele jaren weer  toeneemt. In 2009 bedroegen de uitgaven nog 24 miljoen euro, maar in de crisisjaren daarna was het beknibbelen. Het dieptepunt wat de uitgaven betreft was 2012, toen het Rijk nog maar voor 9 miljoen euro interim-management inhuurde. Met de cijfers en de groeipercentages van 2018 in het achterhoofd lijkt de overheid het niveau van voor de crisis weer te gaan benaderen.

Eerder schreven we al over de andere vormen van externe inhuur bij de Rijksoverheid. Lees hier de analyse.