Home / Nieuws / Algemeen / Kennisontwikkeldag: van fontein tot koekiemonster
Nieuws

Kennisontwikkeldag: van fontein tot koekiemonster

Kennisontwikkeldag: van fontein tot koekiemonster

06 december 2017 - De kenniscomponent van het adviesvak verrijken. Dat was de doelstelling van de kennisontwikkeldag van het Platform Advieskwaliteit en de Ooa. Iets waar de deelnemers van harte mee in stemden.

Kennisontwikkeldag: van fontein tot koekiemonster

Tijdens het eindgesprek van de kennisontwikkeldag op 23 november jl. in Houten stelde dagvoorzitter Joan van Aken de vraag welke metafoor passend was voor dag. De ervaren gretigheid naar ervaringskennis inspireerde een deelnemer tot de metafoor: ‘Als het koekiemonster in de koektrommel’. Een andere deelnemer vond de dag ‘een fontein’. Er spuit kennis uit met verschillende invalshoeken. Er gebeuren dingen die je niet had verwacht. Ook de vraag: waar blijft dat water (die kennis) nou?

Workshops

De kennisontwikkeldag is georganiseerd door de Ooa en ingevuld door het Platform Advieskwaliteit. Het Platform heeft als missie om de kennisbasis van het organisatieadviesvak te verrijken. Dat gebeurt mede aan de hand van kennisontwikkelworkshops waarbij ervaringskennis van adviseurs wordt opgewerkt naar een generieker, overdraagbaar niveau. Een ontwikkelworkshop is inspirerend voor de adviseur zelf (zet je aan het denken) en levert een bijdrage aan kennis voor het collectief (door publicatie).

Tijdens de kennisontwikkeldag zijn workshops van 3 uur gehouden over de onderwerpen:

  • Het optimaliseren van de impact van een adviestraject;
  • Strategieën voor trajecten waarbij de opdrachtgever (deel van) het probleem is;
  • Omgaan met inherent pijnlijke veranderingen;
  • Onorthodoxe interventies: een dansante interventie en een musische interventie.

Interventies en  uitkomsten

Tijdens de eerste drie workshops werden de volgende kernvragen aan de hand van cases doorgenomen: Wat is gedaan (de interventies)? Wat waren de uitkomsten? Kunnen we begrijpen waarom deze uitkomsten in deze context ontstonden? Als er reeds meerdere workshops over een onderwerp waren gehouden, dan werden de beschikbare resultaten tijdens de bespreking meegenomen. De vierde workshop ging over het kunnen begrijpen van een onorthodoxe interventie op grond van concrete ervaringen met dergelijke interventies.

Verrijken

Van de uitkomst van iedere workshop is een verslag gemaakt, dat de deelnemers van de workshop kunnen verrijken. Als een onderwerp tijdens meerdere workshops is besproken, worden de uitkomsten gebundeld en aan geïnteresseerden beschikbaar gesteld.

Kennisfontein

Het versterken van de kenniscomponent van het vak is een belangrijk element van professionalisering - naast de ontwikkeling van de adviseur zelf (bijvoorbeeld door intervisie) en de ethiek over het vak. Bijeenkomsten over ethiek en intervisie zijn professionaliseringsactiviteiten binnen de Ooa. Het Platform vindt dat het versterken van de kenniscomponent van het vak ook een kernonderdeel dient te zijn van de missie van de Ooa. De meeste deelnemers waren het hier roerend mee eens. Laat de kennisfontein maar spuiten.

 

Een idee voor een onderwerp voor een kennisontwikkelworkshop? Geef het gerust door. Dat kan via secretariaat@c3am.nl onder vermelding van Platform Advieskwaliteit.