• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Klimaatdoelen onhaalbaar volgens professionals ruimtelijk domein
Nieuws

Klimaatdoelen onhaalbaar volgens professionals ruimtelijk domein

Klimaatdoelen onhaalbaar volgens professionals ruimtelijk domein

14 november 2019 - Professionals die werkzaam zijn in het ruimtelijke domein zijn sceptisch over de haalbaarheid van de klimaatdoelen in 2030. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Twynstra Gudde en kennis- en opleidingsinstituut Berghauser Pont.

Klimaatdoelen onhaalbaar volgens professionals ruimtelijk domein

Het pakket aan klimaatmaatregelen heeft als doel om een CO2-reductie van 49 procent te realiseren in 2030. Het merendeel van de professionals is echter negatief over de haalbaarheid van de projecten. Twynstra Gudde en Berghauser Pont hielden een enquête onder 300 professionals die werkzaam zijn in sectoren als gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, toezicht en handhaving. Met name managers, projectleiders, vergunningsverleners en juridisch specialisten zijn ronduit negatief en geven de haalbaarheid van de klimaatdoelen het cijfer 3 op een schaal van 10. Het meest positief zijn professionals uit de sectoren water en duurzaamheid. Zij geven respectievelijk een 4,7 en een 4,1.

Nauwe samenwerking problematisch

Belangrijk is volgens de professionals het ‘meekoppelen’ van de energietransitie met andere maatschappelijke belangen, zoals luchtkwaliteit en omgevingskwaliteit. Hierdoor moeten naast CO2-reductie ook andere maatschappelijke doelstellingen worden behaald. Bijvoorbeeld het combineren van de bouw van windmolens met natuurontwikkeling. Dit vraagt echter om nauwe samenwerking tussen organisaties en afdelingen die van oorsprong verschillende kernactiviteiten hebben. Professionals voorzien problemen bij dit zogenaamde integrale werken. Bestuurders zijn nog positief met het cijfer 7, maar adviseurs en projectleiders die betrokken zijn bij de coördinatie en de uitvoering geven een 4,7.

Relatie Omgevingswet en energietransitie

Aanleiding voor de enquête was de Kennismarkt Omgevingswet en Energietransitie die deze week werd georganiseerd. Tijdens de markt werd kennis gedeeld over de relatie tussen invoering van de Omgevingswet en de uitvoering van de energietransitie.