Home / Nieuws / Algemeen / Leeuwendaal: traditionele bemiddeling interimmers verdwijnt
Nieuws

Leeuwendaal: traditionele bemiddeling interimmers verdwijnt

Leeuwendaal: traditionele bemiddeling interimmers verdwijnt

09 oktober 2014 - Bemiddelingsbureaus voor interim-managers hebben het moeilijk. Opdrachtgevers proberen hun zoekopdrachten steeds vaker zelf (online) in te vullen. Wat is nog de toegevoegde waarde van bemiddeling? Interim-manager Joke Twigt sprak hierover met Leeuwendaal, en publiceerde een artikel op ZiPconomy. Eén van de speerpunten van het bureau blijkt de ‘schaduwmanager’.

Leeuwendaal: traditionele bemiddeling interimmers verdwijnt

Traditionele bemiddeling verdwijnt, menen directeur interim-management Douwe Wijbenga en adviseur Elizabeth de Jong van Leeuwendaal. Iedereen beschikt tegenwoordig over de online netwerken, waarmee een match te maken is op basis van kennis en ervaring. Maar een interim-manager wordt voor meer gevraagd dan dat, denken Wijbenga en De Jong. Niet kennis en kunde staan centraal, zelfs de kosten niet. Het draait allemaal om de persoon en zijn of haar competentie om invulling te geven aan dat wat werkelijk nodig is en om zich naadloos aan te passen en weer geruisloos te vertrekken. Wijbenga en De Jong stellen dat de interim-vraag nog altijd leidend is bij Leeuwendaal, maar dat het bureau ook de context van de opdracht analyseert. Zo wordt uitgevogeld wat echt nodig is, om daar vervolgens oplossingen voor te zoeken.

‘Weten dat je niet alles weet’

Maar wat is voor interimmers zelf nog het voordeel van een bemiddelingsbureau? Voornamelijk het collectief, vinden Wijbenga en De Jong. “De interimmer die denkt het wel alleen aan te kunnen zal zich dan ook niet snel thuis voelen bij ons.” De integrale benadering van interim-vraagstukken brengt met zich mee dat de kennis en kunde van één persoon niet snel afdoende is, maar met 150 collega’s, zoals bij Leeuwendaal, kom je een heel eind. De ideale interimmer weet volgens het bureau dan ook dat hij niet alles weet, en durft tijdig advies te vragen.

Daarom staat naast elke interim-manager een ‘schaduwmanager’. Dat is niet per definitie degene die de match tot stand bracht, maar kan ook een organisatieadviseur,  jurist, HR-expert of financiële deskundige zijn. Al naar gelang de inhoud van de interim-opdracht. Wijbenga en De Jong: “Het is een sparringpartner die op inhoud  en strategie meedenkt en –doet met als doel: samen bikkelen, samen delen in het succes.” De schaduwmanager fungeert als spiegel en klankbord.

Profileren

Door de krachten in een organisatie te ontketenen kweekt de interim-manager een lerende organisatie, stellen Wijbenga en De Jong. Daarbij is het van belang dat hij of zij geen afhankelijkheid creëert van zijn eigen rol en aanwezigheid. De Jong: “Alleen een interim-manager die hieraan voldoet, verdient zichzelf terug en creëert toegevoegde waarde.  Niet alleen in economische zin, maar ook in sociale, maatschappelijke zin.”

Ondanks het feit dat veel interim-managers het moeilijk hebben is er volgens Wijbenga en De Jong zeker toekomst: “Vooral voor de interim-manager die weet waar zijn toegevoegde waarde ligt en zich daarin duidelijk profileert.”

Lees het gehele artikel op ZiPconomy.

Meer over Leeuwendaal leest u op de bureaupagina