• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / ‘Macht is een verschijnsel dat zich voorbij waarheid en moraal beweegt’
Nieuws

‘Macht is een verschijnsel dat zich voorbij waarheid en moraal beweegt’

‘Macht is een verschijnsel dat zich voorbij waarheid en moraal beweegt’

17 juli 2019 - Paul Frissen (1955) is bestuursvoorzitter en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en hoogleraar Bestuurskunde aan de Tilburg University. In de nieuwste M&C Quarterly sprak Maarten Veldhuizen met hem over de vraag hoe adviseurs de macht adviseren.

‘Macht is een verschijnsel dat zich voorbij waarheid en moraal beweegt’

Frissen bestudeert als wetenschapper al een aantal decennia het functioneren van de macht, hij is lid van menig onderzoeks- of adviescommissie geweest en hij was lid van een van de formele adviesraden van de regering, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), later de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Tot slot leidt hij al jaren menig (beleids) adviseurs op in het functioneren van het openbaar bestuur. Hij valt meteen met de deur in huis. Frissen nuanceert de waarde van de adviseur direct. Het is in zijn ogen juist het voorrecht van de machthebber om niet naar de waarheid te hoeven luisteren.

Hij benadrukt dat je als adviseur steeds aan je eigen onafhankelijkheid en je eigen conclusies moet vasthouden. Je opdrachtgever en anderen bepalen hoe met het advies zelf wordt omgegaan. Macht is nu eenmaal een fenomeen dat zich voorbij waarheid en moraal bevindt. Adviseurs van de macht zouden zich, volgens Frissen, meer moeten bedienen van ironie als stijlfiguur. Ironie is namelijk niet bedoeld om de waarheid te onthullen, maar veeleer om de veelsoortigheid van waarheid te onthullen, om het niet benoembare zichtbaar te maken. Bovenal dienen adviseurs in de publieke sector de moed te hebben om de grenzen aan te kunnen geven van wat ze wel of niet kunnen. En net als de auteur wiens boek na het publiceren van de lezer wordt, moet de adviseur kunnen accepteren dat zijn of haar advies niet langer van zichzelf is, maar van de opdrachtgever.

Lees het hele artikel in de nieuwste M&C Quarterly over macht. Neem een abonnement of lees het losse artikel online.