Home / Nieuws / Algemeen / Management positiever over digitale cultuur dan medewerker
Nieuws

Management positiever over digitale cultuur dan medewerker

Management positiever over digitale cultuur dan medewerker

16 juni 2017 - 40 procent van de managers spreekt van een digitale cultuur binnen zijn of haar organisatie, terwijl slechts 27 procent van de medewerkers de cultuur als digitaal bestempelt. Dit blijkt uit onderzoek van Capgemini en Brian Solis, analist op het gebied van digitalisering. In Nederland ligt het percentage nog iets hoger.

Management positiever over digitale cultuur dan medewerker

In het onderzoek zijn 1700 managers en medewerkers van 340 bedrijven wereldwijd bevraagd over digitale transformatie binnen hun bedrijf. Hierbij is gekeken naar verschillende aspecten: samenwerking, innovatie, een open cultuur, een digital first mindset, wendbaarheid en flexibiliteit, datagedreven werken en de klant centraal stellen. De bedrijven komen uit vijf sectoren: automotive, financiële, ocnsumentenproducten, retail en telecom. Het onderzoek is uitgevoerd in maart en april 2017.

Top-down initiatief
Als verklaring voor het verschil tussen de perceptie van managers en medewerkers stelt Capgemini dat het management onvoldoende communiceert over een duidelijke digitale visie, dat digitale rolmodellen binnen het bedrijf vaak ontbreken en dat de KPI’s hier niet op zijn ingericht.

Frank Wammes van Capgemini: “Een van de principes van digital werken is dat de hele organisatie digital gaat denken. Ik herken in mijn dagelijkse werk bij grote bedrijven dat digital nog geen onderwerp is dat gedeeld wordt met medewerkers; het lijkt vaak op een top-down initiatief, dat blijft hangen in de hogere lagen van de hiërarchie. Als we specifiek inzoomen op Nederland zien we dat we goed zijn in het spelen met technologie, maar dat men het grotere plaatje dikwijls uit het oog verliest. Bovendien is er weinig ruimte voor innovatie en participatie van medewerkers. Dat komt omdat we niet echt openstaan voor experimenteren, voor het maken van fouten en dan weer opnieuw leren en verdergaan.”

Koplopers
Een derde van de bedrijven in het onderzoek kan worden bestempeld als koploper; deze bedrijven scoren consistent hoog op de zeven eerdergenoemde aspecten. In deze groep zijn bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk (63%), Zweden (60%) en de Verenigde Staten (56%) goed vertegenwoordigd. Sectorgewijs zijn de meeste koplopers te vinden in de automotivesector (43%), consumentenproductensector (38%) en telecomsector (32%).  

Opvallend is dat deze koplopers zich onderscheiden van de achterblijvers in hun recruitmentproces: zij kijken veel bewuster naar gedragseigenschappen zoals creativiteit en autonomie (83% tegenover 29% van de bedrijven die zich trager ontwikkelen). Verder stemmen zij de functieomschrijvingen en KPI’s beter af op de behoefte die digitale transformatie op dit gebied met zich meebrengt (75% versus 17%), evenals de beloningsstructuur (70% versus 13%).