• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Marc Gill’ard: ‘Nieuwe ideeën krijgen ruimte door coronacrisis’
Nieuws

Marc Gill’ard: ‘Nieuwe ideeën krijgen ruimte door coronacrisis’

Marc Gill’ard: ‘Nieuwe ideeën krijgen ruimte door coronacrisis’

02 april 2020 - De coronacrisis strooit massaal zand in de raderen van de maatschappij en economie. Duizenden mensen liggen in het ziekenhuis, bedrijven vallen stil en werknemers werken gedwongen niet of vanuit huis. Ongekende maatregelen die ook adviesbureaus nopen tot reageren, zoals met nieuwe manieren van digitaal werken. Een blijvende verandering, voorziet Marc Gill’ard, directeur van ICT-advieskantoor Verdonck, Klooster & Associates (VKA).

Marc Gill’ard: ‘Nieuwe ideeën krijgen ruimte door coronacrisis’Door Niels Vlot

M&C spreekt Gill’ard telefonisch tijdens het thuiswerken, ook hij ontkomt niet aan de maatregelen die het kabinet op 12 maart afkondigde. Iedereen blijft zoveel mogelijk in huis, zeker bij gezondheidsklachten en vermijdt grote groepen, deelde toenmalig minister Bruins mee. Voor veel bedrijven kwamen deze maatregelen toch nog onverwacht, maar VKA was er op tijd bij, zegt Gill’ard. “Dit zagen we al aankomen. Twee weken voor het ingaan van de maatregelen hebben we daarom al geïnventariseerd welke processen op orde moesten blijven. We hebben direct geregeld dat het secretariaat en de administratie vanuit huis konden werken. De consultants werken wel door, die zijn dat gewend.”

Op afstand werken blijvende verandering

Volledig digitaal en op afstand werken burgert nu razendsnel in. Dit soort veranderingen gaan niet meer weg, meent Gill’ard. Ook al gaat na een tijdje het gewone leven z’n gang weer. “Sommige veranderingen die nu plaatsvinden gaan we niet meer terugdraaien, zeker niet in de adviessector. Opdrachtgevers zien dit ook in en accepteren dat iets op afstand kan. Normaal doen wij bijvoorbeeld veel interviews, maar dat gaat nu niet. Daarom hebben we voor een opdrachtgever een online vragenlijst uitgezet. Dat kan digitaal en het bereik is veel groter.”

Het thuiswerken bevalt Gill’ard niet slecht. Nu digitaal en op afstand doorwerken bittere noodzaak is, merkt hij dat er volop creativiteit door het bedrijf stroomt. “Denk aan een digitale kraamvisite, digitale vrijdagmiddagborrels en online vergaderen met 80 man. Zelf heb ik vorige week voor het eerst twee offertes uitgebracht op basis van puur digitaal contact. De klant heb ik niet fysiek kunnen zien of spreken, dat is nieuw.”

‘Never waste a good crisis’

Er zal in de toekomst veel meer thuis worden gewerkt en contact met collega’s en klanten zal meer plaatsvinden op afstand. De coronacrisis lijkt hierin te fungeren als een versneller. Gill’ard: “Ons kantoor zullen we minder nodig hebben, verwacht ik. Mensen raken nu al vertrouwd met het werken op afstand. Ik verwacht dat we tot de zomer nog wel social distance moeten bewaren. Dan zijn deze veranderingen niet meer tijdelijk, maar worden ze echt structureel. ‘Never waste a good crisis’”, herhaalt hij de les van de Engelse staatsman Winston Churchill. “Natuurlijk is deze crisis afschuwelijk door alle slachtoffers, de overbelaste zorg, toegenomen eenzaamheid, faillissementen en werkloosheid en alle andere consequenties. We gaan van deze situatie ook veel leren. Heel veel problemen blijken oplosbaar te zijn. De vogels broeden op het San Marcoplein in Venetië, de treinen zijn niet meer overvol en milieuproblemen lossen op. We zien dat het anders kan.”

Recessie?

Ondanks de vlucht van het digitaal thuiswerken, zijn de vooruitzichten voor de economie somber. De meeste ramingen van overheden, banken en instituten gaan nu al uit van een recessie. In de meest negatieve voorspellingen wordt de recessie zelfs steviger dan die aan het begin van de economische crisis in 2008. “Ik hoor die geruchten”, zegt Gill’ard. “Evenementen waar wij dagvoorzitter zijn worden afgelast, de vraag vanuit de transport- en reissector loopt terug. De coronacrisis gaat de adviessector raken. Wij doen veel voor de overheid, dus vooralsnog hebben we weinig last van teruglopende vraag. De achtergrond van deze crisis is wel anders dan bij de kredietcrisis. In mijn optiek verandert de vraag en behoefte van de consument niet, maar we mogen simpelweg heel weinig meer. Daarom loopt bijvoorbeeld het aantal geboekte reizen terug. Zodra de maatregelen worden opgeschort verwacht ik dat we weer meer gaan uitgeven. De vraag is echter hoelang de maatregelen van kracht blijven, anders worden de problemen van blijvende aard.”

Blijvende vraag naar ICT-advies

Voor VKA verwacht Gill’ard nog geen problemen. Er dienen zich nieuwe mogelijkheden aan, acuut ontstaan door de coronacrisis.  “Opleidingsinstituten benaderen ons voor het opzetten voor IT-infrastructuur om trainingen en opleidingen online te verzorgen. We helpen grote bedrijven met crisismanagement voor de maatregelen rondom corona. Mijn huidige zorg voor ons bureau is vooral of de opdrachten en verlenging van opdrachten doorlopen. Met name voor de periode over enkele maanden. Tegelijkertijd zien we dus die nieuwe vraag ontstaan. Voor ons is het vrij normaal om op afstand te werken, maar sommige bedrijven moeten nu in een paar dagen een verandering realiseren die ze normaal in maanden of jaren doen.”

En juist daar zitten nu de mogelijkheden voor adviesbureaus, denkt Gill’ard. De coronacrisis zet iets nieuws in beweging. “Dat zorgt ervoor dat de digitale transformatie van opdrachtgevers wordt versneld. In Nederland digitaliseren we nu vooral bestaande processen. Maar dit is een drijfveer voor bedrijven om te gaan innoveren, bedenk eens echt nieuwe projecten met IT. De vraag voor ons zal daarom niet in gevaar komen. Ik zie dat ook binnen VKA. De vrijdagmiddagborrel heeft een collega bedacht. Creativiteit wordt gestimuleerd, adviseurs nemen door de crisis initiatief. Ze voelen de ruimte om met nieuwe ideeën te komen.”