Home / Nieuws / Algemeen / Meer zzp'ers positief over financiële situatie
Nieuws

Meer zzp'ers positief over financiële situatie

Meer zzp'ers positief over financiële situatie

21 juli 2017 - Zzp'ers zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Daarnaast is het merendeel van hen niet erg afhankelijk van hun grootste klant. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS, waaraan meer dan zesduizend zelfstandig ondernemers deelnamen.

Meer zzp'ers positief over financiële situatie

Begin 2015 gaf 43 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan dat de financiële situatie van de onderneming goed tot zeer goed was. Begin 2017 was dit 47 procent. Ook zijn zzp'ers in 2017 iets vaker tevreden met hun inkomen en werkzekerheid. Het percentage zelfstandig ondernemers zonder personeel dat de financiële situatie van hun onderneming als matig tot slecht beschouwt, is licht gedaald van 27 tot 24.

Digitale platforms
Ongeveer 5 procent van de zzp'ers geeft aan via digitale platforms klanten te werven. Een kwart gebruikt ook sociale media. Nieuwe klanten werven via het directe netwerk komt nog altijd het vaakst voor (meer dan 70 procent). Binnen het directe netwerk zijn zowel eerdere klanten als andere zelfstandigen van belang. De eigen website is ook een belangrijk middel om klanten te werven.

Geen pensioen en aov
Hoewel de financiële situatie naar eigen zeggen is verbeterd, geven veel ondervraagden aan dat sparen voor het pensioen en het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kostbaar is.

Lees hier het volledige rapport.