• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / “Nadenken over strategie is noodzakelijk voor MKB-bedrijven”
Nieuws

“Nadenken over strategie is noodzakelijk voor MKB-bedrijven”

“Nadenken over strategie is noodzakelijk voor MKB-bedrijven”

22 december 2017 - Strategie en nadenken over de toekomst zijn belangrijke elementen bij het voeren van een onderneming. Dat is niet enkel voorbehouden aan grote multinationals, ook in het midden- en kleinbedrijf moet hierover worden nagedacht. Uit onderzoek blijkt echter dat veel MKB-bedrijven weinig aan strategie doen. Dit is een potentiële bedreiging voor de sector en daarom ondernemen de overheid en het bedrijfsleven zelf actie. Arjen van Klink is lector Next Strategy aan de Hogeschool Rotterdam en doet onderzoek naar de toekomst van het MKB en de rol van strategie daarin.

“Nadenken over strategie is noodzakelijk voor MKB-bedrijven”Door Niels Vlot

Door de metropoolregio Rotterdam-Den Haag is de Roadmap Next Economy opgesteld. Hiermee hoopt de regio in te spelen op de veranderingen in het werkveld en de regio weerbaarder en duurzamer te maken. De roadmap kan alleen slagen als alle partijen in de regio meedoen, dus ook de MKB-bedrijven. Arjen van Klink leidt een onderzoek hoe MKB-bedrijven beter kunnen inspelen op de toekomst en meer aan strategie kunnen doen. In november hield hij zijn openbare les, de feitelijke start van het onderzoek. Volgens hem is strategie een cruciaal onderdeel van de toekomstige vitaliteit van het MKB. De samenleving en economie veranderen in een hoog tempo en die ontwikkelingen hebben grote invloed op MKB-bedrijven. “De kracht van het MKB is de flexibiliteit, het snel kunnen inspelen op veranderende klantvraag,” zegt Van Klink. “Maar sommige ontwikkelingen gaan zo snel , bijvoorbeeld digitalisering, die kun je met flexibiliteit niet oplossen.”

Stagnatie

Het belang van een cultuuromslag binnen het MKB is groot. Uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam kwam naar voren dat 70 procent van de MKB-bedrijven minder dan 10 procent omzetgroei per jaar noteert. Een conclusie die Van Klink zorgen baart. “Een gebrek aan groei is misschien wel het signaal dat jouw dienst of product niet meer zo aantrekkelijk is. Stagnatie is een heel slecht teken voor de vitaliteit en concurrentiekracht van het MKB.”

Strategie is een proces

Maar er is ook veel scepsis over strategie en strategisch management, zo stelde Van Klink in zijn openbare les.  Het is te veel papier en het blijft te vaak bij plannen. “Het MKB is daar niet van, de meeste nadruk ligt op het doen. Maar je moet af en toe ook denken. Anders loop je het risico om overvallen te worden. De reden voor het gebrek aan strategie zijn tijd, affiniteit en een gebrek aan methode – hoe moet je het doen. De dag van vandaag gaat altijd voor de dag van morgen en zeker die van overmorgen. Het gaat goed, totdat het niet meer goed gaat.” Dit scenario wil Van Klink helpen voorkomen door nu het belang van strategie en strategisch management te benadrukken en samen met studenten ondernemers te helpen. MKB-bedrijven moeten gaan nadenken over de toekomst. In de openbare les schetste Van Klink het strategieproces zoals hij dat voor zich ziet. “Je hoeft niet in één keer een online platform op te zetten. Maar praat eens met klanten over hun ideeën. Het gaat erom dat je leert. Dat is het model dat start-ups ook gebruiken. Kijk naar buiten , experimenteer, meet, leer en pas aan. Strategie is het proces zelf en het MKB heeft belang bij het opstarten van dat proces.”

Rol van de adviseur

Waar grote ondernemingen externe adviseurs inhuren om de strategie te bepalen, voorziet Van Klink binnen het MKB andere taken voor adviesfirma’s. “Adviseurs kunnen het strategieproces op gang brengen. En bij experimenten zijn ze nodig, want zij hebben daar de kennis voor.” Hij is terughoudend over het grootschalig inzetten van adviseurs bij MKB-bedrijven. In de openbare les beschrijft hij de mindset van ondernemers die vaak botst met de vernieuwende input van adviseurs. “Binnen MKB-bedrijven geldt harmonie en eendracht; discussie en tegenspraak zijn ongewoon, hetgeen vernieuwend denken over de toekomst belemmert.”

Revoluties maken strategie noodzakelijk

De derde industriële revolutie, zoals de digitalisering genoemd wordt, ligt nog vers in het geheugen en de vierde – robotisering – nadert met rasse schreden. Ze brengen behoorlijke veranderingen binnen het MKB teweeg en zijn voor sommige bedrijfstakken zelfs levensbedreigend. Tijd voor het MKB om te gaan handelen. “Het verschil met vorige transitieperioden is de snelheid van de huidige. Die ligt hoger. Bovendien zijn de kosten van deelname lager, dus instappen is voor anderen makkelijker geworden. Er is een noodzaak om na te denken over strategie: wat wil ik in de toekomst of ben ik onderdeel van het plan een ander? Het geluk van het MKB is dat een deel van het werk zit in de persoonlijke dienstverlening. Een loodgieter zal nodig blijven, een kapper ook. Maar accountants- en administratiekantoren gaan het lastig krijgen.”

Synergie

Nu de openbare les achter rug is, zal van Klink de komende jaren het onderzoek uitvoeren. Hij is hoopvol over de uitkomsten en de haalbaarheid van de doelstelling: het MKB bewust maken van het belang van strategie. “Er is veel behoefte aan strategie, daarom is de Roadmap Next Economy ontwikkeld. De uitdaging is om een synergie te creëren tussen overheid en MKB. Of het gaat lukken? Ja natuurlijk! Het gaat veel inspiratie en creativiteit opleveren. Er moet een nieuwe balans komen tussen denken en doen in MKB-bedrijven.”