Home / Nieuws / Algemeen / Nieuwe Ambachtsschool wil terug naar de praktijk: “Met je poten in de modder”
Nieuws

Nieuwe Ambachtsschool wil terug naar de praktijk: “Met je poten in de modder”

Nieuwe Ambachtsschool wil terug naar de praktijk: “Met je poten in de modder”

01 maart 2018 - “We zien veranderen als een ambacht”, zegt Joost Kampen, over de pas gestarte Ambachtsschool. “Het is een handwerk dat je al doende leert in de doorleefde werkelijkheid.” Vrijdag 16 februari trapten tien organisatieprofessionals in het Fort de Batterijen in Nieuwegein het samenwerkingsverband af waarin ze diverse leergangen en hun geleerde lessen aanbieden over de veranderkunde.

Nieuwe Ambachtsschool wil terug naar de praktijk: “Met je poten in de modder”Door Niels Vlot

Al sinds de zomer van 2017 zijn Joost Kampen en zijn mede-organisatiekundigen bezig met de voorbereidingen voor de start van de ‘Ambachtsschool voor organiseren en veranderen’. Dat is een initiatief van tien professionals in het vak van organisatie- en veranderkunde die onder die naam hun reeds bestaande leergangen aanbieden. Naast Kampen zijn ook Ina Ahuis, Jaap van ’t Hek, Paul Kloosterboer, Leike van Oss, Odette Moeskops, Marco de Witte, Kilian Bennebroek Gravenhorst, Erica Hehenkamp en Marijke Spanjersberg aangesloten. “Wat ons bindt? Wij zijn veranderaars en realisten in veranderen vanuit de geleefde werkelijkheid. Je zult van ons geen hoera-verhalen horen over zelfsturende teams en managementmethodes. Waar wij wel mee bezig zijn is de weerbarstigheid van het veranderen. Dat zit ‘m juist in de praktijk, die vaak anders loopt dan gedacht.”

Aanvulling

Er zijn al verschillende opleidingen voor veranderaars beschikbaar, zowel op universiteiten als gespecialiseerde instituten als Sioo. Hoe de Ambachtsschool zichzelf wil onderscheiden? “Wij hebben alle tien een eigen handtekening in het vak gezet. Wij hebben leren interveniëren in complexe, weerbarstige, gelaagde, zieke en verwaarloosde organisaties. En lessen leren trekken uit wat werkt en wat niet werkt en met behulp van relevante theorie woorden aan gegeven. Die kennis delen we graag met anderen.”

Gezamenlijk onderzoeken en leren

Daarom fungeert de Ambachtsschool als een verdieping van die opleidingstrajecten, stelt Kampen: “Een ambacht iets wat je leert door het te doen. We zien onszelf als een aanvulling op het bestaande aanbod. We vervullen allemaal wel docentschappen bij reguliere opleidingen, zoals Sioo. Wil je meer diepte in ons gedachtengoed, zoals de onveranderbaarheid of de werking van onderstromen binnen organisaties, dan kun je intekenen op een leergang bij ons. Het fundament van ons aanbod zit ‘m in onderzoek over de werking van organisaties. We snappen nog zo slecht hoe organisaties eigenlijk werken. Gezamenlijk onderzoeken en leren levert dus heel veel op.”

Poten in de modder

Kampen schetst het hogere doel van de samenwerking. “Het ambacht doorgeven en natuurlijk samen lol hebben in het vak. Verder mag het al doende leren een duidelijker plaats krijgen binnen de opleidingswereld. Wij zijn tevreden als het gedachtegoed van het niet maakbare van organiseren en veranderen wordt overgenomen door andere opleidingen. Het is een alternatieve manier om kennis op te doen. Sioo werkt ook al op deze manier, en aan de Vrije Universiteit zoekt men manieren om vanuit de wetenschap een bijdrage te leveren aan de veranderkunde. Maar wat wij doen is onderscheidend omdat we beginnen in doorleefde praktijk. Op een universiteit mis ik vaak de doorleefde praktijk. Op het jaarlijkse congres van de Academy of Management hoor ik onderzoekers de verontrustende resultaten presenteren over abusive leadership, terwijl ik in gesprek merk dat zij nog nooit een voet buiten de universiteit hebben gezet. Ga gewoon doen, denk ik dan. Wij doen zelf vier van de vijf dagen opdrachten en staan met onze poten in de modder. De kennis die we daar opdoen geven we door op de Ambachtsschool.”

Samen ontwikkelen

Hoewel iedere aangesloten adviseur binnen de Ambachtsschool zijn eigen leergang aanbiedt zijn zij van plan om de krachten van meerdere docenten af en toe te bundelen. “We willen samen nieuwe dingen ontwikkelen, want onze benaderingen hebben raakvlakken. Op de startbijeenkomst heb ik geëxperimenteerd met Ina Ahuis. We hebben onze beide benaderingen van het vak aan elkaar gekoppeld en daar een workshop over gegeven.

In de komende maanden gaan de eerste leergangen van start. Kampen rekent erop dat in de toekomst meer adviseurs met een eigen signatuur zich zullen aansluiten bij de Ambachtsschool, en dat het curriculum kan worden uitgebreid.