• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Omzet Novisource met 59 procent toegenomen in 2014
Nieuws

Omzet Novisource met 59 procent toegenomen in 2014

Omzet Novisource met 59 procent toegenomen in 2014

30 april 2015 - De omzet van adviesbureau Novisource steeg sterk in 2014: met 59 procent. Volgens het bureau werpt de strategie om te specialiseren op een aantal thema’s zijn vruchten af. Na de overname van Diesis Consultancy in 2014 wil Novisource ook in 2015 één of meerdere overnames doen.

Omzet Novisource met 59 procent toegenomen in 2014

De strategie van Novisource om meer te specialiseren lijkt aan te slaan. Het adviesbureau zag in 2014 haar omzet met € 15,6 miljoen groeien tot € 42 miljoen, een stijging van 59 procent ten opzichte van 2013. Deze omzetgroei werd met name gerealiseerd door een sterke groei van € 14,8 miljoen bij B-Street. Een belangrijk deel van deze omzetgroei kwam voor rekening van de groei van de brokeractiviteiten van B-Street. De consolidatie van Diesis Consultancy per 1 oktober 2014 en de groei van de meeste werkmaatschappijen werkend onder het label Novisource, droegen respectievelijk € 0,3 miljoen en € 0,5 miljoen bij aan de omzetgroei. De EBITDA steeg met 44 procent, van € 0,36 miljoen naar € 0,52 miljoen, vooral door de sterke verbetering van onze activiteiten in de bancaire sector en de eigen plaatsingen van zzp’ers via B-Street.

Willem van der Vorm, CEO Novisource: “Het jaar 2014 was een heel bijzonder jaar. De invulling van onze groeistrategie is in een versnelling gekomen en vertaalde zich in tevredenstellende bedrijfsresultaten en – sneller dan verwacht - een beursnotering. Het verkrijgen van onze beursnotering door een omgekeerde overname verraste velen. Nu het boekjaar 2014 achter de rug is zullen we gestaag op basis van onze financiële prestaties verder bouwen aan Novisource tot een mooi, solide aandeel op Euronext Amsterdam.”

Verwachting voor 2015

Investeringen in de benodigde markt- en kennisontwikkeling alsmede schaalvergroting door autonome groei en overnames blijven vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie en margeverbetering belangrijk. Indien het herstel van de Nederlandse economie doorzet verwacht Novisource, na een vertraging van de omzetgroei in het eerste kwartaal van 2015, over geheel 2015 een verdere groei van de omzet. Die ambitie verwacht het adviesbureau in 2015 te kunnen onderstrepen met één of meerdere overnames. Het slagen hiervan is een belangrijke voorwaarde voor de beoogde groei in het lopende jaar. Toch wil Novisource, vanwege de onrust in de markt, voor 2015 geen concrete resultaatverwachting uitspreken.

 

Tabel 1: kerncijfers 2014 Novisource N.V. (x € 1.000)

 

2014

2013

Netto-omzet

41.995

26.444

Brutowinst

4.234

3.494

EBITDA

524

364

Bedrijfsresultaat *)

-576

321

Resultaat na belastingen *)

-667

255

*) Inclusief de effecten als gevolg van de verwerking van de omgekeerde overname volgens IFRS-2. Dit resulteerde in een eenmalig negatief effect op het bedrijfsresultaat en het resultaat na belastingen van ruim € 1.0 miljoen (non-cash).