Home / Nieuws / Algemeen / “Ondernemer met het beste netwerk is spekkoper”
Nieuws

“Ondernemer met het beste netwerk is spekkoper”

“Ondernemer met het beste netwerk is spekkoper”

08 februari 2018 - De toekomst is aan de ondernemingen die samenwerken binnen innovatienetwerken. Dat betoogde John Blankendaal, managing director van Brainport Industries, in zijn bijdrage voor de Ernst Hijmanslezing die op 22 januari 2018 plaatshad.

“Ondernemer met het beste netwerk is spekkoper”

Brainport Industries is het samenwerkingsverband van grote toeleveranciers binnen de hightechsector, die zich met name in de regio Eindhoven situeert. Er wordt daar gewerkt aan de zogeheten smart industry, zegt Blankendaal. “Eindhoven is de basis van de maakindustrie met onder andere electronicaconcern Philips en maakindustriebedrijf VDL. Hogevolume producten zoals smartphones en cd-spelers worden met grote hoeveelheden gemaakt tegen een lage kostprijs. Hoe meer hightech de producten worden – auto’s vrachtwagen, vliegtuigen – hoe complexer het wordt en hoe lager de volumes die gemaakt worden. De ambitie van de smart industry is om dergelijke complexe machines te maken tegen de kostprijs van high volumeproducten.”

Innovatienetwerken

De ontwikkelingen binnen de hightechsector noopten de diverse toeleveranciers zich te verenigen en zo een stevige vuist te kunnen maken naar de concurrentie in het buitenland. “Er is wereldwijde concurrentie, toenemende complexiteit, er staat veel druk op onderzoek en ontwikkeling en er is een tekort aan arbeidskrachten. De oplossing komt vanuit de toeleveringsbedrijven, die veel meer gaan betekenen. Er ontstaat concurrentie tussen netwerken in plaats van bedrijven. De ondernemer die weet samen te werken binnen het beste netwerk is spekkoper.”

Gelijkwaardigheid

Door dergelijke samenwerkingen binnen netwerken verandert ook de rol van de toeleveranciers. “Ze moeten zich gaan ontwikkelen naar kop-staartbedrijven. Ze maken niet alleen componenten, maar zijn betrokken bij research & development, prototyping & industrialization, productie van componenten en de integratie in het systeem. Dat betekent een proces van klassiek ondernemen naar ondernemend samenwerken. Nieuw hierin is de intensieve samenwerking met een beperkte set aan leveranciers, vroeger en diepgaander betrekken van de leveranciers. Maar ook het delen van kennis en strategische informatie, het delen van de risico’s en de opbrengsten. Er is samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, niet meer u vraagt, wij draaien. Zo ontstaat er wederzijdse afhankelijkheid, je deelt de risico’s, maar ook de winsten.”

Concurrerend als keten

Om zich als toeleveranciers van de hightechsector nadrukkelijker te profileren, is Brainport Industries opgericht, zegt Blankendaal. “Brainport Industries heeft diverse hightechbedrijven samengebracht in een coöperatie en wil daarmee wereldwijd als keten concurrerend zijn. Er zijn daarin een aantal programmalijnen. Hoe bindt, ontwikkel en behoud je je mensen? Hoe ontwikkel je mee met de behoeften van klanten? En hoe profileer je je op de markt? Bijvoorbeeld door mee te gaan op handelsmissies met het Koninklijk Huis en op beurzen te staan als de Hannover Messe. Het doel is niet dat je kennis vasthoudt en beschermt, maar met elkaar deelt en verspreidt. Daarmee maak je de koek alleen maar groter, en ben je die niet alleen maar aan het verdelen.”