• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Onderzoek Bureau Zuidema naar invloed via digitale communicatie
Nieuws

Onderzoek Bureau Zuidema naar invloed via digitale communicatie

Onderzoek Bureau Zuidema naar invloed via digitale communicatie

28 augustus 2014 - Bureau Zuidema, adviesbureau op het gebied van invloed en gedrag, deed in samenwerking met de Universiteit van Utrecht onderzoek naar de vraag of hun invloedmodel via digitale communicatiemiddelen ook toepasbaar was. Dat bleek zo te zijn, al zijn er wel verschillen.

Onderzoek Bureau Zuidema naar invloed via digitale communicatie

Het Invloedmodel van Bureau Zuidema gaat ervan uit dat we twee communicatiestijlen kunnen hanteren om invloed uit te oefenen: de zender zet zijn eigen energie in (duw-energie), of de zender benut de energie van de ander (trek-energie). Duw-energie kun je inzetten door middel van de invloedstijlen overreden en stellen, trek-energie kent de invloedstijlen overbruggen en inspireren. Hoe effectief iemand is in het invloed uitoefenen hangt al van tien verschillende gedragssoorten: die moeten in balans zijn binnen een bepaalde invloedstijl.

Online meer zenden dan vragen

In samenwerking met afstuderend psychologiestudent aan de Universiteit van Utrecht Eric van den Brink zocht het bureau uit of dit invloedmodel ook toepasbaar is via digitale communicatiemiddelen. Van den Brink analyseerde gesprekken via e-mail en Instant Messaging.

Uit het onderzoek bleek dat de gedragsoort ‘betrekken’, het vragen naar meningen of gevoelens van de ander, vaker werd gebruikt tijdens face-to-face contact dan tijdens het gebruik van e-mail en Instant Messaging. Via digitale communicatie blijken we vaker recht op ons doel af te gaan en hebben we minder oog voor het belang van de ander. Verder bleken uit het onderzoek geen verschillen tussen het gebruik van de overige invloedstijlen en gedragssoorten.

Non-verbale communicatie

Bureau Zuidema verwachtte dat het invloedmodel effectiever zou werken bij face-to-face contact, omdat het non-verbale aspect van gedrag ontbreekt bij e-mail en Instant Messaging. Er bleek in dit onderzoek echter geen significant verschil in het behalen van doelen tussen de digitale media en tussen de face-to-face situatie. Non-verbale communicatie speelde dus een kleinere rol dan verwacht. Volgens het bureau suggereren de resultaten dat e-mail en Instant Messaging geschikte media zijn om het invloedmodel effectief toe te passen.

Bureau Zuidema: ‘Met dit onderzoek hebben we een mooie aanzet in het vergroten van onze kennis op gebied van digitaal en online invloed uitoefenen. Die kennis vertalen we naar onze programma’s.’ Maar, zo zegt het bureau, dit onderzoek vraagt ook om een vervolg. ‘Want hoe werkt invloed uitoefenen via sociale media? Hoe kun je effectief gebruik maken van de invloedstijlen en gedragssoorten in je online communicatie? En wat maakt iemand daarin succesvol?’

Meer over Bureau Zuidema leest u op de bureaupagina