• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Onderzoek: de toekomst van mens en robot op de arbeidsmarkt
Nieuws

Onderzoek: de toekomst van mens en robot op de arbeidsmarkt

Onderzoek: de toekomst van mens en robot op de arbeidsmarkt

17 februari 2016 - Hoe veranderen robotisering en digitalisering de arbeidsmarkt? Welke kansen bieden ze? Die vragen staan centraal in het rapport ‘De toekomst van mens en robot. Samen op de arbeidsmarkt’ van AOG School of Management en USG People. Het rapport werd gepresenteerd tijdens het Werkverkenners LIVE event 'Mijn collega de robot’ dinsdag 16 februari in Media Plaza te Utrecht.

Onderzoek: de toekomst van mens en robot op de arbeidsmarkt

Voor het onderzoek werden de meningen van ongeveer vierhonderd respondenten -werkzaam op middenkaderniveau- opgetekend. De onderzoekers stelden vragen over robotisering en digitaliering, waarover de respondenten vervolgens in discussie gingen op een online platform. De conclusies in het rapport zijn hierop gebaseerd.

Kansen

Banen zullen verdwijnen, daar lijken de respondenten het over eens. Maar dat maakt ze niet pessimistisch. Drie kwart van de respondenten denkt dat we als samenleving nieuw werk zullen vinden, en dat technologie de sleur uit het werk kan halen en zo de kwaliteit van leven juist zal verbeteren. 

Management en instituties ontoereikend

De respondenten zien hun organisaties veranderen, en de onderzoekers concluderen dat arbeidsrelaties écht flexibel worden, en dat er een verschuiving plaatsvindt naar netwerkorganisaties. Opvallend is dat 90 procent van de respondenten vindt dat het directie en management van hun organisaties onvoldoende in staat zijn om hiermee om te gaan, én dat de huidige cao en sociale wetgeving niet langer toereikend zijn. 

Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen doen de onderzoekers vier aanbevelingen. 

  • Flexibilisering, maar dan anders: Het gaat om arbeidsrelaties waarbij ten aanzien van ‘wanneer’, ‘waartegen’ en ‘hoe’ werkgever en werknemer op voet van gelijkheid met elkaar staan. Het gaat over flexibel in te richten banen, werk dat zich aanpast aan talenten van mensen en over duurzaam inzet­bare medewerkers die wendbaar zijn. 
  • Samenwerken, openen en delen: Organisaties kunnen het niet meer alleen af. Samenwerken met andere organisaties, openstaan voor talenten buiten de organisatie en het delen van kennis, arbeid en bezit is noodzakelijk. 
  • Informeren en begeleiden: Veel medewerkers zijn nauwelijks bekend met de veranderingen en de impact daarvan op hun baan. Organisaties dienen medewerkers intrinsiek te motiveren om te werken aan hun professionele toekomst.  
  • Zonder openheid over kwaliteit verlies je: Technologie zorgt ervoor dat prestaties continu worden beoordeeld door klanten. Bedrijven en management worden beoordeeld op geleverde prestaties in plaats van dienstjaren.