• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Ordina: ‘Geen structurele onregelmatigheden’
Nieuws

Ordina: ‘Geen structurele onregelmatigheden’

Ordina: ‘Geen structurele onregelmatigheden’

27 januari 2015 - Ordina heeft de bevindingen van het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid gepresenteerd. Er is sprake geweest van ongepast gedrag en er is één duidelijke aanwijzing van een onregelmatigheid. Maar, zo stelt Ordina, er zijn geen aanwijzingen van structurele onregelmatigheden.

Ordina: ‘Geen structurele onregelmatigheden’

In het onderzoek, uitgevoerd door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, worden acht cases beschreven, waarvan zes naar aanleiding van vragen van het programma Zembla. Het tv-programma meldde 29 augustus dat Ordina gefraudeerd zou hebben met meerdere aanbestedingen, en dat er onder andere vertrouwelijke informatie is gelekt. 

De Raad van Bestuur van Ordina stelt het te betreuren dat uit het onderzoek blijkt dat in één case een duidelijke aanwijzing is gevonden van een mogelijke onregelmatigheid, en dat in een aantal gevallen sprake is geweest van ongepast gedrag bij een beperkt aantal personen in de periode 2005-2010. Er zijn volgens het bedrijf echter geen aanwijzingen van structurele onregelmatigheden.

Eén mogelijke onregelmatigheid

De case betreft een raamovereenkomst met het Openbaar Ministerie (OM) uit 2009. ‘Na voorlopige gunning van de aanbesteding aan Ordina lijkt een medewerker van de klant aan Ordina verzocht te hebben om de prijsstelling van de offerte aan te passen. Vervolgens lijkt die prijsstelling bij de offerte inderdaad te zijn gewijzigd. Op die basis is de raamovereenkomst uiteindelijk gesloten. Wij hebben over dit geval inmiddels contact opgenomen met het OM in haar hoedanigheid van opdrachtgever.’

De andere onderzochte cases riepen in sommige gevallen vragen op, en in een aantal situaties spreekt Ordina van ongepast gedrag van medewerkers. In die cases werden echter geen onregelmatigheden gevonden. Veel van de betrokken medewerkers, waaronder een aantal zzp'ers, zijn de afgelopen jaren bij Ordina vertrokken. Op basis van de onderzoeksresultaten zegt de Raad van Bestuur zich te beraden op disciplinaire maatregelen tegen een beperkt aantal individuen.

Informele cultuur

Ordina stelt op basis van het onderzoek vast dat de cultuur binnen de afdeling Commercie zich in die tijd kenmerkte door een ondernemende en informele gang van zaken, waarbij veel werd overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de individuele medewerker. Eén groep medewerkers presenteerde informatie intern soms interessanter dan de inhoud vermoedelijk rechtvaardigde, om zo potentiele opdrachten intern te verkopen. ‘Deze gang van zaken is op zijn minst onhandig, ongelukkig en in enkele gevallen ongepast geweest’, stelt Ordina.

Integriteitsprogramma

De Raad van Bestuur van het bedrijf heeft nu maatregelen getroffen in de vorm van een integriteitsprogramma. Dat heeft drie hoofdbestanddelen: aangescherpte interne gedragsrichtlijnen, vergroten van bewustwording op het gebied van compliance, integriteit en transparantie, en compliance als integraal onderdeel van het werkproces.

Stépan Breedveld, CEO Ordina: "Wij beseffen dat de bevindingen impact hebben op onze klanten, medewerkers en aandeelhouders. Al onze stakeholders moeten blind op ons kunnen vertrouwen. Wij hebben de ambitie gesteld om onszelf positief te onderscheiden op het gebied van integriteit, compliance en transparantie. Ons integriteitsprogramma vervult daarin een cruciale rol."