• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Ordina: ‘ongepast gedrag’ van aantal medewerkers rondom aanbestedingen
Nieuws

Ordina: ‘ongepast gedrag’ van aantal medewerkers rondom aanbestedingen

Ordina: ‘ongepast gedrag’ van aantal medewerkers rondom aanbestedingen

09 oktober 2014 - ICT-dienstverlener en adviesbureau Ordina geeft toe dat een aantal medewerkers ‘ongepast gedrag’ hebben vertoond bij aanbestedingen van de overheid. Het tv-programma Zembla meldde 29 augustus dat Ordina gefraudeerd zou hebben met meerdere aanbestedingen, en dat er onder andere vertrouwelijke informatie is gelekt.

Ordina: ‘ongepast gedrag’ van aantal medewerkers rondom aanbestedingen

Ordina komt met voorlopige onderzoeksresultaten, van een onderzoek dat in gang werd gezet na de uitzending van Zembla. Het bedrijf laat weten zich niet te herkennen in het gepresenteerde beeld van de uitzending van Zembla, ‘waarin werd gesuggereerd dat sprake zou zijn van stelselmatige onregelmatigheden’.

Ongepast gedrag

Toch komen er uit het onderzoek van de ICT-dienstverlener feiten naar boven die ten dele overeenkomstig zijn met de uitzending. Het bedrijf schrijft in een persbericht: ‘De Raad van Bestuur vindt op basis van de eerste bevindingen van het vervolgonderzoek dat in enkele gevallen sprake is geweest van ongepast gedrag van een beperkt aantal personen. Zo lijkt in twee gevallen vertrouwelijke informatie te zijn gedeeld. In een ander geval is een Ordina medewerker verzocht een e-mail te verwijderen uit de ‘Sent items’. Dit bevestigt het vermoeden dat de desbetreffende persoon wist dat de inhoud van de e-mail ongeoorloofd kon zijn.’

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat er in enkele gevallen informeel contact was tussen een medewerker van Ordina, de opdrachtgever en/of diens adviseur rondom aanbestedingen. Ordina schrijft dat niet vast is komen te staan dat dit gedrag onregelmatig is geweest. ‘Maar het is beter te allen tijde elke schijn te vermijden en dit soort informele contacten rondom een aanbesteding achterwege te laten.’

Een aantal van de personen die vertrouwelijke informatie lijken te hebben gedeeld, is niet meer werkzaam voor of bij Ordina. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de handelswijze van drie personen die nog wel bij Ordina werkzaam zijn.

Integriteitsprogramma

Ordina geeft aan dat er intensief aandacht besteed zal worden aan het persoonlijk duiden van gepast- en ongepast gedrag. ‘Hiertoe wordt een integriteitsprogramma ontwikkeld waarin, op basis van actuele praktijksituaties, in dialoog wordt overgebracht wat gepast gedrag is. En er wordt getoetst of dit ook in praktijk wordt gehanteerd. Dit wordt verankerd in de gedragscode zodat de inzichten ook in de toekomst toegepast worden.’

Meer informatie over het onderzoek leest u in het persbericht van Ordina.