Home / Nieuws / Algemeen / Ordina: opnieuw groei, maar Nederland blijft achter
Nieuws

Ordina: opnieuw groei, maar Nederland blijft achter

Ordina: opnieuw groei, maar Nederland blijft achter

01 maart 2019 - IT-dienstverlener Ordina realiseerde meer omzet en fors hoger bedrijfsresultaat in 2018. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van de firma. De groei komt opnieuw voornamelijk op het conto van de activiteiten in België en Luxemburg.

Ordina: opnieuw groei, maar Nederland blijft achterDoor Niels Vlot

Het concern schreef in totaal 358 miljoen euro omzet in de boeken, bijna 5 procent meer dan in het jaar ervoor. De bedrijfslasten namen met een krappe negen miljoen euro toe, dat kwam vooral door toegenomen kosten van uitbestede werkzaamheden. De personeelskosten wist Ordina juist iets terug te brengen. Het bedrijfsresultaat steeg flink door de verbeterde resultaten. Na een dip vorig jaar, toen het bedrijfsresultaat 6,9 miljoen euro bedroeg, noteerde Ordina in 2018 14,5 miljoen euro. Het resultaat na belastingen bedroeg met 6,9 miljoen euro, ruim het dubbele van vorig jaar.

Betere prestaties

In 2018 schreef Management & Consulting over het jaarverslag van 2017 dat 2017 het eerste jaar was dat Ordina weer omzetgroei realiseerde. Door een nieuwe segmentatie van de omzet is het bedrag over 2017 echter licht gedaald, waardoor nu in 2018 pas de stijgende lijn zichtbaar wordt. Maar onderhuids presteert Ordina dus al enkele jaren beter dan in de eerste helft van dit decennium. Het IT-bedrijf verloor toen tientallen miljoenen aan omzet en zette het mes in het personeelsbestand. Maar ook daar zit nu weer groei in. Het totaal aantal werknemers steeg van 2.559 naar 2.647. In België en Luxemburg nam de onderneming bijna honderd nieuwe mensen aan. In Nederland daalde het personeelsaantal echter van 1.831 naar 1.823. 

Grafiek: De goede weg lijkt ingezet

Groei prioriteit

“De opgaande lijn die vanaf de tweede helft van 2017 is ingezet, heeft zich in 2018 voortgezet”, zegt CEO Jo Maes in het jaarverslag. “Het realiseren van rendabele groei is en blijft onze belangrijkste prioriteit. Daarin hebben we goede voortgang geboekt. Met name België/Luxemburg heeft het afgelopen jaar een sterke prestatie geleverd. Positief is ook de sterke stijging van de omzet in de Nederlandse overheidsmarkt. De uitvoering van de Digitale Agenda van de overheid vertaalt zich steeds meer in concrete projecten.”

Grafiek: Ordina neemt weer meer personeel aan

Nederland moet verbeteren

Toch is het bedrijf niet geheel tevreden over de Nederlandse resultaten. Financieel directeur Annemieke den Otter ziet dat het Nederlandse deel achterblijft en weet waar het beter moet. “Het is goed om te zien dat we dit jaar zijn gegroeid. Ook is ons rendement flink verbeterd. Echter, we zijn nog niet tevreden over de marges in Nederland. Daar moet nog een volgende stap worden gezet. We hebben in 2018 een flinke verbetering laten zien, maar dit is nog niet op het niveau waar je het mag verwachten in deze markt. We zullen er vanuit onze strategie en executie alles aan doen om ook het komende jaar de lijn van verbetering vast te houden.”