• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Organisatieverandering: keep it simple
Nieuws

Organisatieverandering: keep it simple

Organisatieverandering: keep it simple

16 december 2009 - Bij organisatieveranderingen ligt de grootste wijsheid in het doen. Dat is het credo van Willem Mastenbroek. Hij hield onlangs de ROA-workshop Grenzen aan beter organiseren: een pleidooi voor soberheid.

Door

Jorn Hövels doet voor Management en Consulting verslag van deze ROA-workshop.

Voor de dertig aanwezige consultants is het geen verrassing als prof. dr. Willem Mastenbroek de workshop aftrapt met de vaststelling dat veel grote organisatieveranderingen hopeloos verzanden. Uit wetenschappelijk onderzoek put de professor een top vijf van grootste obstakels voor verandertrajecten. Mastenbroek: “Maar het overkoepelende probleem is een gebrek aan richting, sturing en focus. Leidinggevenden kunnen onvoldoende overbrengen wat ze in concrete en praktische zin van hun werknemers verwachten.”

De door de wol geverfde consultant – vennoot van organisatieadviesbureau Holland Consulting Group - verlevendigt de workshop met ludieke voorbeelden uit zijn eigen beroepspraktijk. Zo ging hij ooit op gesprek bij een kleine verzekeraar, die hem vroeg: “Wij willen onze klantgerichtheid verbeteren, wilt u het verbetertraject leiden?” Mastenbroek wist genoeg: “De directeur dacht het volledig uit handen te kunnen geven aan een buitenstaander. ‘Hoe ziet u dat voor zich?’, vroeg ik. De directeur: ‘Stuurgroepje, interne opleiding.’” Mastenbroek kon zijn prangende vraag niet voor zich houden: “Meneer, wat is uw rol in het verhaal?” De directeur keek hem stomverbaasd aan: “Zal ik een inleidend praatje houden?” Later belde Mastenbroek de verzekeringsmaatschappij nog eens op. “Ze vonden het een erg goed gesprek, maar hadden toch besloten met een andere consultant in zee te gaan, iemand die er gemakkelijker in stond.”

Het tekent het onvermogen van veel managers, zegt Mastenbroek. “Behalve dat ze hun visie niet op hun mensen over kunnen brengen, voelen zij zich geborgen in complexe oplossingen. Ze zijn vaak wel gecharmeerd van ingewikkelde interventies als stuur- en projectgroepen. Jammer, want het onbedoelde effect hiervan is dat de verantwoordelijkheid voor het verbetertraject diffuus blijft.”

De werkgroep mocht aan de slag met een casus: een bedrijf heeft een reorganisatie achter de rug, de bedrijfsstructuur is zodanig aangepast dat teams efficiënter, integraler, werken. Uit  de evaluatie blijkt dat de bedrijfsprocessen nu efficiënter zijn, maar de bedrijfscultuur is over het hoofd gezien: mensen hangen als los zand aan elkaar en gaan vooral voor hun eigen belang. Het managementteam bedenkt daarom een aantal kernwaarden, waaronder klantgerichtheid en collegialiteit. Teammanagers krijgen opdracht hun mensen hierop te sturen. Maar na drie maanden is er nog steeds niet verbeterd, wat nu? Mastenbroek: “Verandering bereik je niet door mensen op vage kernwaarden te sturen; een cultuur verbetert niet door erover te praten. Een bedrijfscultuur vloeit voort uit een bepaalde bedrijfsvoering, en niet andersom.”

Zijn belangrijkste advies is om in organisatieveranderingen zo dicht mogelijk bij het primaire bedrijfsproces te blijven. “Streef je naar klantgerichtheid? Geef alle afzonderlijke teams opdracht in kaart te brengen wie hun klanten zijn en hoe hun diensten aan die klanten verbeterd kunnen worden. Stel hiervoor een actieplan op. Alle teams moeten regelmatig worden geëvalueerd op de kosten en opbrengsten, zo hou je hen in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de resultaten van het verandertraject.”

Mastenbroek mocht zich verheugen in een hoge opkomst en een levendige interactie met het publiek. Renee Linck, consultant bij Twynstra Gudde: “Ik stuit in mijn werk continu op de grenzen van organisatietrajecten. De veronderstelling dat alles - zelfs een bedrijfscultuur - maakbaar is, wordt hier door Mastenbroek terecht van de hand gedaan. Hij had een ‘eenvoudige’ boodschap: vermijd vage voornemens. Keep it simple!”