• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Partners BoerCroon hadden schuld van ruim tien miljoen euro
Nieuws

Partners BoerCroon hadden schuld van ruim tien miljoen euro

Partners BoerCroon hadden schuld van ruim tien miljoen euro

27 oktober 2014 - De tien partners van BoerCroon hadden een persoonlijke schuld van ruim 10 miljoen euro, blijkt uit het eerste verslag van de curator. De firmantenstructuur bemoeilijkte de redding van het gerenommeerde adviesbureau.

Partners BoerCroon hadden schuld van ruim tien miljoen euroDoor Wilbert Geijtenbeek,

Het bankroet van BoerCroon geeft pijnlijk aan aan welke risico’s aandeelhouders van een adviesbureau blootstaan. Uit het geopenbaarde eerste verslag van curator Stephan van de Kant blijkt dat de tien partners van BoerCroon een persoonlijke schuld van ruim 10 miljoen euro hadden. Die firmantenstructuur bemoeilijkte de redding van het gerenommeerde bureau, zo blijkt uit het verslag:

Als topholding heeft BC Business Creators B.V. een structuur waarbij in- en uittreding gepaard gaat met afrekening van goodwill (“inkoop”). Toetredende aandeelhouders, worden net als de BoerCroon Vennootschappen zelf gefinancierd door ING. Voor de huidige groep aandeelhouders als geheel zou deze schuld circa EUR 10 miljoen bedragen. Deze schuld zou idealiter moeten worden afgelost middels uitgekeerde dividenden. De resultaten van BoerCroon Vennootschappen hebben dit evenwel niet mogelijk gemaakt waarbij de als gevolg daarvan noodzakelijke afboekingen op het eigen vermogen tot gevolg zouden hebben dat er gedurende een groot aantal jaren waarschijnlijk geen dividenden zouden kunnen worden uitgekeerd. Dit bracht mee dat de aandeelhouders niet in staat waren om de vereiste aflossingen op hun schulden aan ING te verrichten. Als gevolg van de slechte financiële resultaten waren aandeelhouders niet bereid hun aandelen over te dragen omdat de opbrengst onvoldoende zou zijn om hun schuld aan ING af te lossen. Nieuwe aandeelhouders waren niet bereid toe te treden.

Spiraal des doods

De tien partners van BoerCroon zaten dus al een paar jaar in een dubbele squeeze: de misère bij BoerCroon holde de waarde van het bedrijf uit, en maakte tegelijkertijd dat ze geen dividenden inden, waarmee ze hun bankschuld aan ING zouden kunnen aflossen. Maar het feit dat nieuwe kandidaat-partners niet meer wilden toetreden (lees: geen geld meer in BoerCroon wilden steken), betekende de doodsteek. Herfinanciering door de zittende partners was onmogelijk – waarom zou ING nog meer geld lenen aan de toch al onder water staande partners? – en geïnteresseerde kopers buiten het bedrijf waren er niet.

Volgens het verslag zou BoerCroon tot het faillissement nog 14,3 miljoen euro moeten hebben opgebracht. Deloitte Financial Advisory schatte de waarde van de merknaam op 1,8 miljoen euro.